Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/9”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 11:10, 29 kwi 2020Tgub dyskusja edycje 2424 bajty +2424 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed Apr 29 11:31:12 2020 @author: Tomek """ ''' W tym zadaniu napiszemy automat komórkowy, który będz..."