TI/Skrypty z zajęć/9

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 11:10, 29 kwi 2020 autorstwa Tgub (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed Apr 29 11:31:12 2020 @author: Tomek """ ''' W tym zadaniu napiszemy automat komórkowy, który będz...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Apr 29 11:31:12 2020

@author: Tomek
"""

'''
W tym zadaniu napiszemy automat komórkowy, który będzie bardzo uproszczonym modelem sterty piachu. 
Automat działa na prostokątnej tablicy (przyjmijmy 100 na 100). Początkowo, każda z komórek przyjmuje 
losową wartość ze zbioru [0,1,2,3]. Dynamika modelu jest następująca:
1. Losowo wybieramy jedną komórkę w tablicy i zwiększamy przechowywaną tam liczbę o jeden.
2. Mówimy że układ jest niestabilny, gdy gdziekolwiek w tablicy znajduje się wartość 4.
3. Jeżeli układ jest niestabilny, losowo wybieramy jedną z komórek z wartością 4. 
  Zmieniamy jej wartość na 0, natomiast wartości sąsiadujących komórek (czterech, lub mniej jeżeli jesteśmy przy brzegu) 
  zwiększamy o jeden.
4. Powtarzamy punkt 3 aż do momentu gdy układ jest stabilny (nie jest niestabilny). 
  Liczymy ile razy trzeba było powtórzyć punkt 3 aby dojść do punktu 4 i zapisujemy tę liczbę (N) w oddzielnej liście.
Powtarzamy punkty 1-4 tysiąc razy. Zadanie polega na wykreśleniu histogramu z tysiąca liczb N odpowiadających kolejnym powtórzeniom. 
Wykonaj animację ostatnich stu powtórzeń punktów 1-4.
'''

import numpy as np
import pylab as py
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.animation as animation


Nx = 50+2
Ny = 50+2

tab = np.random.randint(4, size = (Nx,Ny))

def zerujBrzegi():
  global tab
  tab[0,:] = 0
  tab[-1,:] = 0
  tab[:,0] = 0
  tab[:,-1] = 0
zerujBrzegi()
Nki = []
klatki = []

for i in range(1000):
  #punkt 1
  x = np.random.randint(1,Nx-1)
  y = np.random.randint(1,Ny-1)
  tab[x,y] +=1
  #punkt 3
  N = 0 #licznik powt
  while np.sum(tab>3):
    N += 1
    ktory = np.random.randint(np.sum(tab>3))
    punkty = np.nonzero(tab>3)
    x = punkty[0][ktory]
    y = punkty[1][ktory]
    tab[x,y] -= 4
    tab[x+1,y] += 1
    tab[x-1,y] += 1
    tab[x,y+1] += 1
    tab[x,y-1] += 1
    zerujBrzegi()
    if (i>900):
      klatki.append(np.copy(tab))
  Nki.append(N)
print(len(klatki))

#print(Nki)
#py.hist(Nki)

fig = plt.figure( figsize=(8,8) )
im = plt.imshow(tab, cmap="Greys")
def animuj(i):
  im.set_array(klatki[i])
  return [im] #magia tutaj!!!!
ani = animation.FuncAnimation(fig, animuj, frames = len(klatki), interval = 100)
plt.show()