Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/k1”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 23:21, 23 kwi 2020Tgub dyskusja edycje 697 bajtów +697 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed Apr 22 12:23:28 2020 @author: Tomek """ ''' klasa - pracownikUW atrybuty: imie, nazwisko, wydzia..."