Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/k3”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 15:00, 6 maj 2020Tgub dyskusja edycje 1118 bajtów +1118 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed May 6 10:53:01 2020 @author: Tomek """ class wektor2D(): def __init__(self, x ,y): self...."