Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/k5”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 22:18, 20 maj 2020Tgub dyskusja edycje 1027 bajtów +1027 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed May 20 11:17:56 2020 @author: Tomek """ class A(): def __str__(self): return 'Jestem obie..."