TI/Skrypty z zajęć/k6: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
(Utworzono nową stronę "<source lang="python"> a </source>")
 
 
Linia 1: Linia 1:
 
<source lang="python">
 
<source lang="python">
a
+
# -*- coding: utf-8 -*-
 +
"""
 +
Created on Wed May 27 11:11:31 2020
 +
 
 +
@author: Tomek
 +
"""
 +
 
 +
class CiagArytmetyczny():
 +
    def __init__(self, a1, r):
 +
        self.__a1 = float(a1)
 +
        self.__r = float(r)
 +
 
 +
    def __get_a1__(self):
 +
        return self.__a1
 +
 
 +
    def __get_r__(self):
 +
        return self.__r
 +
   
 +
    def __set_a1__(self, a1):
 +
        self.__a1 = float(a1)
 +
 
 +
    def __set_r__(self, r):
 +
        self.__r = float(r)
 +
   
 +
    a1 = property(__get_a1__,__set_a1__)
 +
    r = property(__get_r__,__set_r__)
 +
   
 +
    def __getitem__(self,n):
 +
        if isinstance(n,int):
 +
            if (n > 0):
 +
                return self.__a1 + (n-1)*self.__r
 +
   
 +
    def __add__(self, other):
 +
        return CiagArytmetyczny(self.a1 + other.a1, self.r + other.r)
 +
 
 +
    def __str__(self):
 +
        return 'CiagArytmetyczny a1 = '+str(self.__a1)+' r = '+str(self.__r)
 +
   
 +
    def __repr__(self):
 +
        return str(self)
 +
   
 +
z = CiagArytmetyczny(1,1)
 +
x = CiagArytmetyczny(100,1)
 +
 
 +
class CiagArytmetycznyZeSlownikiem(CiagArytmetyczny):
 +
   
 +
    def __init__(self, a1, r, sl = None):
 +
        #self(ale potraktuj mnie jako obiekt klasy CiagAtrytmetyczny).__init__(a1,r)
 +
        super().__init__(a1,r)
 +
        self.__sl = sl
 +
        if self.__sl==None:
 +
            self.__sl = {}
 +
       
 +
   
 +
    def __setitem__(self, key, value):
 +
        self.__sl[key] = value
 +
       
 +
    @property
 +
    def sl(self):
 +
        return self.__sl.copy()
 +
 
 +
    def __str__(self):
 +
        return 'CiagArytmetycznyZeSlownikiem a1 = '+str(self.a1)+' r = '+str(self.r)+' oraz sl = '+ str(self.sl)
 +
   
 +
    def __add__(self, other):
 +
        return CiagArytmetycznyZeSlownikiem(self.a1 + other.a1, self.r + other.r)
 +
 
 +
 
 +
y = CiagArytmetycznyZeSlownikiem(50,1)
 +
 
 +
class CiagArytmetycznyR1(CiagArytmetyczny):
 +
    def __init__(self, a1):
 +
        super().__init__(a1,1)
 +
       
 +
 
 
</source>
 
</source>

Aktualna wersja na dzień 19:51, 27 maj 2020

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed May 27 11:11:31 2020

@author: Tomek
"""

class CiagArytmetyczny():
  def __init__(self, a1, r):
    self.__a1 = float(a1)
    self.__r = float(r)

  def __get_a1__(self):
    return self.__a1

  def __get_r__(self):
    return self.__r
  
  def __set_a1__(self, a1):
    self.__a1 = float(a1)

  def __set_r__(self, r):
    self.__r = float(r)
  
  a1 = property(__get_a1__,__set_a1__)
  r = property(__get_r__,__set_r__)
  
  def __getitem__(self,n):
    if isinstance(n,int):
      if (n > 0):
        return self.__a1 + (n-1)*self.__r
  
  def __add__(self, other):
    return CiagArytmetyczny(self.a1 + other.a1, self.r + other.r)

  def __str__(self):
    return 'CiagArytmetyczny a1 = '+str(self.__a1)+' r = '+str(self.__r)
  
  def __repr__(self):
    return str(self)
  
z = CiagArytmetyczny(1,1)
x = CiagArytmetyczny(100,1)

class CiagArytmetycznyZeSlownikiem(CiagArytmetyczny):
  
  def __init__(self, a1, r, sl = None):
    #self(ale potraktuj mnie jako obiekt klasy CiagAtrytmetyczny).__init__(a1,r)
    super().__init__(a1,r)
    self.__sl = sl
    if self.__sl==None:
      self.__sl = {}
    
  
  def __setitem__(self, key, value):
    self.__sl[key] = value
    
  @property
  def sl(self):
    return self.__sl.copy()

  def __str__(self):
    return 'CiagArytmetycznyZeSlownikiem a1 = '+str(self.a1)+' r = '+str(self.r)+' oraz sl = '+ str(self.sl)
  
  def __add__(self, other):
    return CiagArytmetycznyZeSlownikiem(self.a1 + other.a1, self.r + other.r)


y = CiagArytmetycznyZeSlownikiem(50,1)

class CiagArytmetycznyR1(CiagArytmetyczny):
  def __init__(self, a1):
    super().__init__(a1,1)