Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/k8”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 18:23, 3 cze 2020Tgub dyskusja edycje 1465 bajtów +1465 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed Jun 3 11:09:18 2020 @author: Tomek """ def dodajAutora(fun): fun.autor = 'Tomasz Gubiec' retu..."