Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/kz1-3”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:35, 13 maj 2020Tgub dyskusja edycje 2739 bajtów +2739 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Tue May 12 11:14:04 2020 @author: Tomek """ ''' Zadanie 1. Utwórz klasę Punkt1, która będzie służy..."