TI/Skrypty z zajęć/kz1-3

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 21:35, 13 maj 2020 autorstwa Tgub (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Tue May 12 11:14:04 2020 @author: Tomek """ ''' Zadanie 1. Utwórz klasę Punkt1, która będzie służy...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Tue May 12 11:14:04 2020

@author: Tomek
"""

'''
Zadanie 1. Utwórz klasę Punkt1, która będzie służyła do reprezentowania punktu
na płaszczyźnie. Klasa powinna mieć dwa prywatne pola (współrzędne punktu), 
konstruktor (chodzi o metodę __init__) oraz metody: get_x, get_y, set_x, set_y, 
odlegloscOdZera (liczy odległość od zera), 
nachylenie (współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez zero i ten punkt), 
__str__ (opis punktu postaci (x; y)).

Zadanie 2. Utwórz klasę Punkt2, która jest kopią klasy Punkt1, 
ale zamiast metod get_x, get_y, set_x, set_y posiada atrybuty x i y utworzone za pomocą property.

Zadanie 3. Utwórz klasę Kwadrat. Obiekty tej klasy powinny: 
  przechowywać długość boku kwadratu w postaci zmiennej prywatne 
  ( ale zapewnić do niej dostęp beż możliwości zmiany wartości - dekorator property), 
  posiadać reprezentację tekstową, posiadać metody zwracające pole i obwód kwadratu.'''

class Punkt1():
  def __init__(self, x, y):
    self.__x = float(x)
    self.__y = float(y)
  
  def get_x(self):
    return self.__x
  
  def get_y(self):
    return self.__y
  
  def set_x(self,x):
    self.__x = float(x)
    
  def set_y(self,y):
    self.__y = float(y)
    
  def odlegloscOdZera(self):
    return (self.__x*self.__x+self.__y*self.__y)**(0.5)
  
  def nachylenie(self):
    return self.__y/self.__x
  
  def __str__(self):
    return '('+str(self.__x)+'; '+str(self.__y)+')'
  
  
class Punkt2():
  def __init__(self, x, y):
    self.__x = float(x)
    self.__y = float(y)
  
  def __get_x(self):
    return self.__x
  
  def __get_y(self):
    return self.__y
  
  def __set_x(self,x):
    self.__x = float(x)
    
  def __set_y(self,y):
    self.__y = float(y)
  
  x = property(__get_x,__set_x)
  y = property(__get_y,__set_y)
  
  def odlegloscOdZera(self):
    return (self.__x*self.__x+self.__y*self.__y)**(0.5)
  
  def nachylenie(self):
    return self.__y/self.__x
  
  def __str__(self):
    return '('+str(self.__x)+'; '+str(self.__y)+')'
  
class Kwadrat():
  def __init__(self, bok):
    self.__a = bok
    
  @property
  def bok(self):
    return self.__a
  
  def __str__(self):
    return 'Kwadrat o boku '+str(self.bok)
  
  def obwod(self):
    return 4*self.__a
  
  def pole(self):
    return self.__a**2


class Punkt3():
  def __init__(self, x, y):
    self.__wsp = [float(x),float(y)]
  
  @property
  def wsp(self):
    return self.__wsp[:]