Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/kz15-17”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 18:24, 3 cze 2020Tgub dyskusja edycje 2519 bajtów +2519 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- ''' Zadanie 15 Przepisz klasę ciąg arytmetyczny z zadania 8, tak by zwracała odpowideni wyjątek przy odwołaniu się d..."