TI/Skrypty z zajęć/kz15-17

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 18:24, 3 cze 2020 autorstwa Tgub (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- ''' Zadanie 15 Przepisz klasę ciąg arytmetyczny z zadania 8, tak by zwracała odpowideni wyjątek przy odwołaniu się d...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
# -*- coding: utf-8 -*-
'''
Zadanie 15
Przepisz klasę ciąg arytmetyczny z zadania 8, tak by zwracała odpowideni wyjątek przy odwołaniu się do niewłasciwego elementu
'''

class CiagArytmetyczny():
  def __init__(self, a1, r):
    self.__a1 = float(a1)
    self.__r = float(r)

  def __get_a1__(self):
    return self.__a1

  def __get_r__(self):
    return self.__r
  
  def __set_a1__(self, a1):
    self.__a1 = float(a1)

  def __set_r__(self, r):
    self.__r = float(r)
  
  a1 = property(__get_a1__,__set_a1__)
  r = property(__get_r__,__set_r__)
  
  def __getitem__(self,n):
    if isinstance(n,int):
      if n < 1: raise IndexError 
      return self.__a1 + (n-1)*self.__r
    raise TypeError
  
  def __add__(self, other):
    return CiagArytmetyczny(self.a1 + other.a1, self.r + other.r)

  def __str__(self):
    return 'CiagArytmetyczny a1 = '+str(self.__a1)+' r = '+str(self.__r)
  
  def __repr__(self):
    return str(self)
  
'''
Zadanie 16
Początek jak w zadaniu 9:
"Napisz klasę CiągArytmetycznyZeSlownikiem, która dziedziczy po klasie 
CiągArtymetyczny. Zaimplementuj w niej metodę __setitem__, która będzie
 zapisywać wywołane klucze i wartości do prywatnego słownika. 
Klasa powinna zapewniać dostęp do tego słownika, ale bez możliwości jego edycji."
ale tym rezem można już używać super(). Nadpisz również metodę __getitem__ tak, by zwracała wartosci wczesniej przypisane 
przez __setitem__. Skorzystaj z try except 
'''

class CiagArytmetycznyZeSlownikiem(CiagArytmetyczny):
   
  def __init__(self,*args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)
    self.__sl = {}
    
  
  def __setitem__(self, key, value):
    self.__sl[key] = value
    
  @property
  def sl(self):
    return self.__sl.copy()

  def __str__(self):
    return 'CiagArytmetycznyZeSlownikiem a1 = '+str(self.a1)+' r = '+str(self.r)

  def __getitem__(self,n):
    try:
      return self.__sl[n]
    except:
      return super().__getitem__(n)

'''
Zadanie 17
Napisz dekorator mierzący czas działania funkcji i wypisujący ten czas przy każdym wywołaniu.
'''
import time

def timeit(fun):
  def f(*args, **kwargs):
    start = time.time()
    result = fun(*args, **kwargs)
    stop = time.time()
    print('Obliczenie trwalo',stop-start,'s')
    return result
  return f