Historia i autorzy strony „TI/Skrypty z zajęć/kz7-9”

Z Brain-wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 10:50, 26 maj 2020Tgub dyskusja edycje 2909 bajtów +2909 Utworzono nową stronę "<source lang="python"> # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Tue May 26 11:12:02 2020 @author: Tomek """ ''' Zadanie 7 Napisze klasę InnyNawias. Konstruktor klasy pr..."