TI/Skrypty z zajęć/2

Z Brain-wiki
Wersja z dnia 11:55, 26 lut 2020 autorstwa Tgub (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<source lang="python"> #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed Feb 26 10:19:49 2020 @author: tgub """ #a = [1,2,3,4,5] #b = [] #for x in a: #...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Feb 26 10:19:49 2020

@author: tgub
"""

#a = [1,2,3,4,5]
#b = []
#for x in a:
#  b.append(x**2)

#b = [x**2 for x in a]
#print(b)

#def fun(x,y = None):
#  if y==None: y = []
#  y.append(1)
#  print("x =",x," y =",y)
#  return x**2
#
#print(fun(5))
#print(fun(10))


#def fun(y, x = 10,z = 20):
#  print("x =",x," y =",y," z =",z)
#
#fun(x = 1, y = 2, z = 3)

#def sumuj(x,*args,y = 5):
#  print(x,y)
#  print(args)
#
#sumuj(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,y=11)


#def sumuj(x,y=1,*args,**kwargs):
#  print(x)
#  print(y)
#  print(args)
#  print(kwargs)

#def sumuj(x,*args,a=1,**kwargs):
#  print(x)
#  print(a)
#  print(args)
#  print(kwargs)


#sumuj(5,6,7,a=1,b=2,c=3)
#sumuj(6,7,8,b=2,a=10,c=3)

#def fun(x,y,z,a,b,c):
#  print(x,y,z)
#  print(a,b,c)
#  
#cc=('ala','ma','kota',1,2,3)

#fun(cc[0],cc[1],cc[2],cc[3],cc[4],cc[5])
#fun(*cc)

#dd={'x':'ala','y':'ma','z':'kota','a':1,'b':2,'c':3}
#fun(**dd)

#def task1(x,*args):
#  return args
#
#print(task1(*task1(*task1(1,2,3,4,5))))


#a = [1,2,3,4,5]
#print(((a[:-1])[1:])[:-1])

#def task2(x,*args):
#  return args[:-1]
#
#print(task2(*task2(*task2(1,2,3,4,5,6,7,8,9))))

a = [2,3,2,2,3,2,3,4,2,2]
b = [0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]


def dis(fun, a, b):
  suma=0
  for i in range(len(a)):
    suma += fun(a[i],b[i])
  return suma
  
#def sq(x,y):
#  return abs(x-y)
  
#sq = lambda x,y: (x-y)**2

#print(dis(lambda x,y: (x-y)**2,[2,3,2,2,3,2,3,4,2,2],[0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]))


'''Dokończ linijkę tak by funkcja fun zliczała 
  nieparzyste elementy z list otrzymanej jako argument'''
  
#fun = lambda x: sum([y%2 for y in x]) 

'''Dokończ linijkę tak by funkcja fun liczała 
sumę elementów więlszych niż 2 z list otrzymanej jako argument'''
  
#fun = lambda x: sum([y if y>2 else 0 for y in x])
#
#def zliczacz(x):
#  wynik=0
#  for y in x:
#    if y>2:
#      wynik+=y
#  return wynik
#
#
#print(fun(a)) 
#print(zliczacz(a)) 

def rysunek(n):
  for i in range(n):
    print(' '*(n-i-1) +'a'*(2*i+1))
rysunek(5)

'''
a    a
 a   a
 a  a
  a a
  a
  a a
 a  a
 a   a
a    a
'''