TI:WTBD

Z Brain-wiki

Wstęp do technologii baz danych

 • Info w USOSweb: 1100-3BN15
 • Te materiały dotyczą semestru 2011Z

Wykłady

 1. 6.10: było ogólne wprowadzenie, o "mierzeniu" ilości danych, i co to jest tekst.
 2. 13.10: było o kodowaniach tekstu: ASCII, rozszerzenia 8-bitowe, Unicode, UTF-8.
 3. 20.10: po kilku uwagach o UTF-16 i little-endian vs. big-endian, było o reprezentacji tekstowej danych tabelarycznych (CSV). Trzeba było też przypomnieć, co to są: standardowe strumienie I/O, przekierowania i potoki.
 4. 27.10: wprowadziłem podstawową składnię wyrażeń regularnych (wersję POSIX) i spróbuję omówić API modułu re z biblioteki standardowej Pythona. <-- to poruszymy na ćwiczeniach
 5. 3.11: zasady systemów baz danych; podstawowe pojęcia modelu relacyjnego.
 6. 10.11: cd.: operacje na danych i reguły integralności w modelu relacyjnym; początek omówienia składni SQL -- definicja danych, instrukcja CREATE TABLE.
 7. 17.11: typy danych w SQL. Instrukcja INSERT. Najprostsze postacie instrukcji SELECT.
 8. 24.11: budowa wyrażeń i warunków. Instrukcja SELECT ze złączeniami.
 9. 1.12: Złączenia zewnętrzne. Zapytania z agregacją. Podzapytania.
 10. 8.12: Transakcje. Instrukcja UPDATE. Widoki.
 11. 15.12: Wyzwalacze (triggery). Normalizacja danych: 3 pierwsze postaci normalne.
 12. 5.01: DB API w Pythonie
 13. 12.01: zamiast wykładu - konsultacje
 14. 19.01: o specyfice systemów klient-serwer

Materiały dodatkowe

 1. TI:WTBD/Awk Awk, skrócony opis

Ćwiczenia

 1. 4/5.10: kodowania tekstu; zliczanie bajtów vs. zliczanie znaków
 2. 11/12.10: konwersja pomiędzy kodowaniami
 3. 18/19.10: argumenty programu z linii poleceń; parsowanie danych w postaci rekordy/pola
 4. 25/26.10: iteracja i generatory; sortowanie
 5. 2/8.11: proste przykłady wyrażeń regularnych
 6. 9/15.11: sortowanie c.d.; wyrażenia regularne w Pythonie
 7. 16/22.11: parsowanie danych tekstowych z wykorzystaniem wyrażeń regularnych
 8. 23/29.11: elementy SQL w praktyce; praca z programem sqlite3
 9. 30.11/6.12: SQL - zapytania ze złączeniami; zapytania agregujące; definicja danych; wypełnianie tabel
 10. 13/14.12: sprawdzian z technik pracy z danymi tekstowymi
 11. 20/21.12: konstrukcja zapytań z wielokrotnymi złączeniami na przykładzie niewielkiej (ale realnej) bazy znormalizowanej
 12. 3/4.01: zapytania z wielokrotnymi złączeniami i agregacją, c.d.; zagnieżdżone podzapytania
 13. 10/11.01: zamiast ćwiczeń - konsultacje
 14. 17/18.01: sprawdzian obejmujący elementy SQL
 15. kolokwium poprawkowe