Warsztaty z Metod Terapeutycznych: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 25: Linia 25:
 
</source>
 
</source>
  
Poniżej skrypt, który definiuje właściwości świata i umieszcza w nim pudełko utworzone z powietrza.
+
Poniżej skrypt, który definiuje właściwości świata i umieszcza w nim kostkę Rubika (3x3 pudełka utworzone z powietrza).
  
 
<source lang='c'>
 
<source lang='c'>
Linia 50: Linia 50:
 
/gate/pudlo/setMaterial Air
 
/gate/pudlo/setMaterial Air
 
/gate/pudlo/vis/forceWireframe
 
/gate/pudlo/vis/forceWireframe
 +
# powtórzenie pudła po 3 razy w każdą stronę poprzez dodanie do niego powtarzacza cubicArray
 +
/gate/pudlo/repeaters/insert cubicArray
 +
/gate/pudlo/cubicArray/setRepeatNumberX 3
 +
/gate/pudlo/cubicArray/setRepeatNumberY 3
 +
/gate/pudlo/cubicArray/setRepeatNumberZ 3
 +
/gate/hole/cubicArray/setRepeatVector 1.1 1.1 1.1 cm
  
 
# przydatne często, gdy wprowadziło się nowe definicje geometrii, które nie zostały jeszcze zwizualizowane
 
# przydatne często, gdy wprowadziło się nowe definicje geometrii, które nie zostały jeszcze zwizualizowane
Linia 71: Linia 77:
 
/vis/scene/endOfEventAction accumulate
 
/vis/scene/endOfEventAction accumulate
  
 +
</source>
 +
 +
Aby włożyć do pudła cylindryczny otwór
 +
 +
<source lang='c'>
 +
/gate/pudlo/daughters/name dziura # utworzenie otworu
 +
/gate/pudlo/daughters/insert cylinder
 +
/gate/dziura/geometry/setHeight 3. cm
 +
/gate/dziura/geometry/setRadius .15 cm
 +
/gate/dziura/placement/setRotationAxis 0 1 0 # obrócenie otworu
 +
/gate/dziura/placement/setRotationAngle 90 deg
 +
/gate/dziura/setMaterial Air
 
</source>
 
</source>

Wersja z 14:06, 11 paź 2016

Warsztaty z Metod Terapeutycznych Rok akademicki 2016/17

Instalowanie i uruchamianie vGate 7.2

 1. Wejdź do katalogu "Warsztaty z metod terapeutycznych" na pulpicie. Rozpakuj plik "vGATE72.vdi.7z" (jeśli nie jest już rozpakowany).
 2. Uruchom "Oracle VM VirualBox".
  • Dodaj nową wirtualną maszynę (przycisk "Nowa"). Nadaj jej nazwę vgate7. Wybierz typ systemu operacyjnego Linux, wersja Ubuntu (32-bit).
  • W kolejnym oknie wybierz rozmiar pamięci przydzielonej dla wirtualnej maszyny 1024 MB.
  • W kolejnym oknie wybierz "Użyj istniejącego pliku dysku twardego" i wskaż ścieżkę do rozpakowanego pliku "vGATE72.vdi".
 3. Uruchamianie wirtualnej maszyny
  • Wybierz dodaną ostatnio maszynę (jeśli jest więcej niż jedna) i naciśnij "Uruchom"
  • Gdy uruchomi się linux, należy wpisać hasło "virtual"
 4. Uruchamianie programu "Gate"
  • Uruchom terminal.
  • Za pomocą komend "cd nazwa_katalogu" wejdź do katalogu, w którym znajdują się Twoje skrypty. Jeśli takiego nie masz, to stwórz go w katalogu ~/Progs/Gate/gate_v7.2/

Zadanie 1

Zdefiniuj geometrię kolimatora: płaskiego pudła ołowianego, w którym zostało wywiercone 25 okrągłych otworów z powietrza w geometrii sześciokątnej.


Skrypty wywołuje się komendą

/control/execute nazwa_skryptu.mac

Poniżej skrypt, który definiuje właściwości świata i umieszcza w nim kostkę Rubika (3x3 pudełka utworzone z powietrza).

# na początku trzeba wczytać bazę danych dostępnych materiałów
/gate/geometry/setMaterialDatabase ../GateMaterials.db

# Aby oglądać tworzoną geometrię na etapie jej definiowania;
# podczas dłuższych obliczeń należałoby z tego zrezygnować.
/vis/enable
/control/execute vis.mac

# wymiary świata
/gate/world/geometry/setXLength 100. cm
/gate/world/geometry/setYLength 100. cm
/gate/world/geometry/setZLength 50. cm

# definicja wymiarów, położenia, materiałów z których wykonano pudło
/gate/world/daughters/name pudlo
/gate/world/daughters/insert box
/gate/pudlo/geometry/setXLength 1. cm
/gate/pudlo/geometry/setYLength 1. cm
/gate/pudlo/geometry/setZLength 1. cm
/gate/pudlo/placement/setTranslation 20. 0. 0. cm
/gate/pudlo/setMaterial Air
/gate/pudlo/vis/forceWireframe
# powtórzenie pudła po 3 razy w każdą stronę poprzez dodanie do niego powtarzacza cubicArray
/gate/pudlo/repeaters/insert cubicArray
/gate/pudlo/cubicArray/setRepeatNumberX 3
/gate/pudlo/cubicArray/setRepeatNumberY 3
/gate/pudlo/cubicArray/setRepeatNumberZ 3
/gate/hole/cubicArray/setRepeatVector 1.1 1.1 1.1 cm

# przydatne często, gdy wprowadziło się nowe definicje geometrii, które nie zostały jeszcze zwizualizowane
/gate/geometry/rebuild

Odwołuje się przy tym do skryptu vis.mac

#	V I S U A L I S A T I O N

/vis/open OGLSX  # biblioteka graficzna
/vis/viewer/set/viewpointThetaPhi 60 60  # punkt obserwacji
/vis/viewer/zoom 1.5  # powiększenie
/vis/drawVolume
/vis/viewer/flush
/tracking/verbose 0  # poziom gadatliwości, czyli ile informacji wyświetlać w terminalu podczas obliczeń
/tracking/storeTrajectory 1  # ile trajektorii zapamiętywać
/vis/scene/add/trajectories 
/vis/scene/endOfEventAction accumulate

Aby włożyć do pudła cylindryczny otwór

/gate/pudlo/daughters/name dziura 		# utworzenie otworu
/gate/pudlo/daughters/insert cylinder
/gate/dziura/geometry/setHeight 3. cm
/gate/dziura/geometry/setRadius .15 cm
/gate/dziura/placement/setRotationAxis 0 1 0 	# obrócenie otworu
/gate/dziura/placement/setRotationAngle 90 deg
/gate/dziura/setMaterial Air