Warsztaty z Metod Terapeutycznych: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 17: Linia 17:
  
 
==Zadanie 1==
 
==Zadanie 1==
 +
Zdefiniuj geometrię kolimatora: płaskiego pudła ołowianego, w którym zostało wywiercone 7 okrągłych otworów z powietrza w geometrii sześciokątnej.
 +
 
Skrypty wywołuje się komendą
 
Skrypty wywołuje się komendą
  
 
<source lang='c'>
 
<source lang='c'>
/control/execute nazwa_skryptu.rozszerzenie
+
/control/execute nazwa_skryptu.mac
 
</source>
 
</source>
  
Linia 30: Linia 32:
 
/control/execute vis.mac
 
/control/execute vis.mac
  
 +
# wymiary świata
 
/gate/world/geometry/setXLength 100. cm
 
/gate/world/geometry/setXLength 100. cm
 
/gate/world/geometry/setYLength 100. cm
 
/gate/world/geometry/setYLength 100. cm
 
/gate/world/geometry/setZLength 50. cm
 
/gate/world/geometry/setZLength 50. cm
  
 +
# wymiary pudła
 
/gate/world/daughters/name pudlo
 
/gate/world/daughters/name pudlo
 
/gate/world/daughters/insert box
 
/gate/world/daughters/insert box
Linia 43: Linia 47:
 
/gate/pudlo/vis/forceWireframe
 
/gate/pudlo/vis/forceWireframe
  
 +
# ta komenda odbudowuje geometrię, zawsze kiedy coś w niej zostało zmienione
 
/gate/geometry/rebuild
 
/gate/geometry/rebuild
  

Wersja z 13:30, 11 paź 2016

Warsztaty z Metod Terapeutycznych Rok akademicki 2016/17

Instalowanie i uruchamianie vGate 7.2

 1. Wejdź do katalogu "Warsztaty z metod terapeutycznych" na pulpicie. Rozpakuj plik "vGATE72.vdi.7z" (jeśli nie jest już rozpakowany).
 2. Uruchom "Oracle VM VirualBox".
  • Dodaj nową wirtualną maszynę (przycisk "Nowa"). Nadaj jej nazwę vgate7. Wybierz typ systemu operacyjnego Linux, wersja Ubuntu (32-bit).
  • W kolejnym oknie wybierz rozmiar pamięci przydzielonej dla wirtualnej maszyny 2048 MB.
  • W kolejnym oknie wybierz "Użyj istniejącego pliku dysku twardego" i wskaż ścieżkę do rozpakowanego pliku "vGATE72.vdi".
 1. Uruchamianie wirtualnej maszyny
  • Wybierz dodaną ostatnio maszynę (jeśli jest więcej niż jedna) i naciśnij "Uruchom"
  • Gdy uruchomi się linux, należy wpisać hasło "virtual"
 1. Uruchamianie programu "Gate"

Uruchom terminal. Za pomocą komend "cd nazwa_katalogu" wejdź do katalogu, w którym znajdują się Twoje skrypty. Jeśli takiego nie masz, to stwórz go w katalogu ~/Progs/Gate/gate

Zadanie 1

Zdefiniuj geometrię kolimatora: płaskiego pudła ołowianego, w którym zostało wywiercone 7 okrągłych otworów z powietrza w geometrii sześciokątnej.

Skrypty wywołuje się komendą

/control/execute nazwa_skryptu.mac

Poniżej skrypt, który definiuje właściwości świata i umieszcza w nim pudełko utworzone z powietrza.

/gate/geometry/setMaterialDatabase ../GateMaterials.db
/vis/enable
/control/execute vis.mac

# wymiary świata
/gate/world/geometry/setXLength 100. cm
/gate/world/geometry/setYLength 100. cm
/gate/world/geometry/setZLength 50. cm

# wymiary pudła
/gate/world/daughters/name pudlo
/gate/world/daughters/insert box
/gate/pudlo/geometry/setXLength 1. cm
/gate/pudlo/geometry/setYLength 1. cm
/gate/pudlo/geometry/setZLength 1. cm
/gate/pudlo/placement/setTranslation 20. 0. 0. cm
/gate/pudlo/setMaterial Air
/gate/pudlo/vis/forceWireframe

# ta komenda odbudowuje geometrię, zawsze kiedy coś w niej zostało zmienione
/gate/geometry/rebuild

Odwołuje się przy tym do skryptu vis.mac

#	V I S U A L I S A T I O N
/vis/open OGLSX
/vis/viewer/set/viewpointThetaPhi 60 60
/vis/viewer/zoom 1.5
/vis/drawVolume
/vis/viewer/flush
/tracking/verbose 0
/tracking/storeTrajectory 1
/vis/scene/add/trajectories 
/vis/scene/endOfEventAction accumulate