WnioskowanieStatystyczne/zadaniakol

Z Brain-wiki


Zad. 1

Dane grupy A: my_data.txt

Zad. 2

2013 - 34 Z, 24 P

2014 - 32 Z, 17 P

2015 - 40 Z, 30 P


2016 - 31 Z, 17 P

2017 - 35 Z, 30 P

2018 - 24 Z, 7 P

Zad. 3

2.57, 2.83, 3.14, 5.22, 4.51, -0.07, 3.87, 0.51, 0.55, 1.54, -0.87, 3.7, 8.74, 3.27, 6.17