WnioskowanieStatystyczne/zadaniakol

Z Brain-wiki


Zad. 1

Dane grupy A: my_data.txt

Zad. 3

2.57, 2.83, 3.14, 5.22, 4.51, -0.07, 3.87, 0.51, 0.55, 1.54, -0.87, 3.7, 8.74, 3.27, 6.17