Wstęp: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
(Utworzono nową stronę " =Proseminarium licencjackie= ==Cel== *nauczyć się głosić seminaria *dowiedzieć się o nowościach z dziedziny Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki *podyskutować o...")
 
Linia 73: Linia 73:
  
 
==Struktura pliku źródłowego==
 
==Struktura pliku źródłowego==
<source lang = py>
+
<source lang = "latex">
 
\documentclass{article}
 
\documentclass{article}
 
\usepackage[MeX]{polski}
 
\usepackage[MeX]{polski}

Wersja z 07:41, 21 maj 2015

Proseminarium licencjackie

Cel

 • nauczyć się głosić seminaria
 • dowiedzieć się o nowościach z dziedziny Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki
 • podyskutować o problemach związanych z pisaniem pracy licencjackiej

Sposób realizacji

 • przygotowanie i zaprezentowanie referatu dotyczącego:
  • wstępnych wyników uzyskanych w ramach pracy
  • przedstawiać wiedzę literaturową stanowiącą wstęp do pracy licencjackiej.
 • dyskusja całej grupy dotycząca:
  • kwestii merytorycznych
  • kwestii sposobu prezentacji

Warunki zaliczenia

 • obecność
 • wygłoszenie referatu
 • udział w dyskusji
 • przygotowanie krótkiej prezentacji, na tematy z listy zagadnień egzaminacyjnych

Pisanie pracy

Formalności

 • Po zakończeniu prac w ramach pracowni licencjackiej student powinien poprosić promotora o ocenę i przesłanie jej koordynatorowi przedmiotu w USOSie
 • Przed złożeniem pracy student musi mieć absolutorium
 • Od złożenia pracy do obrony trzeba zarezerwować minimum 2 tygodnie
 • Należy 1 egzemplarz pracy wydrukować i załączyć do niego płytkę z wypaloną wersją pracy, a następnie zanieść ten zestaw do dziekanatu
 • Elektroniczną wersję pliku z pracą należy umieścić w systemie apd
 • Należy ustalić z promotorem i recenzentami w jakiej formie życzą sobie dostać pracę (papierowa -> ustalić standard, elektroniczna)

Co podlega ocenie w pracy licencjackiej

 1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?
 2. Ocena układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.
 3. Merytoryczna ocena
 4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie
 5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł
 6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy,odsyłacze)
 7. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)
 8. Inne uwagi
 9. Pracę oceniam jako

Struktura pracy

 • Przykłady prac bardzo dobrych
 • Błędy, których należy unikać:
  • Wyniki jako zestaw tabel i wykresów - do wszystkich zaprezentowanych wyników trzeba dodać coś od siebie
  • Brak dyskusji
  • Błędnie zapisywane wyniki (informacja o niepewności)
  • Styl: to jest praca naukowa
 • przedstawia wyniki i wnioski z nich płynące
 • nie jest to pamiętnik z prowadzenia badań

Latex - narzędzie do pisania prac

TeX i LaTeX

TeX jest programem komputerowym stworzonym przez Donalda E. Knutha. Jest przeznaczony do składu tekstów oraz wzorów matematycznych. Knuth rozpoczął prace nad TeX-em w 1977 . W postaci używanej obecnie TeX został udostępniony w roku 1982, i od tego czasu zmienił się tylko w niewielkim stopniu. LaTeX jest zestawem instrukcji (poleceń, makrodefinicji, makr) umożliwiających autorom złożenie i wydrukowanie ich prac na najwyższym poziomie typograficznym. Pierwsza wersje LaTeX-a opracował Leslie Lamport. Do formatowania dokumentu LaTeX wykorzystuje TeX-a.

Składanie wizualne i logiczne

WYSIWYG - autor interakcyjnie decyduje o wyglądzie graficznym dokumentu, w miarę dopisywania tekstu.

LaTeX – autor przede wszystkim ma myśleć o treści i strukturze logicznej dokumentu. Sposób sformatowania zadanej struktury logicznej jest opisany w systemie i w pierwszym przybliżeniu można o nim w ogóle nie myśleć.

Praca powinna być nie tyle dziełem sztuki ile dokumentem złożonym tak, aby czytelnikowi ułatwić przyswajanie i rozumienie treści.

Zalety LaTeXa

 • LATEX zachęca autorów do tworzenia dokumentów o dobrze określonej strukturze.
 • TEX – program formatujący używany przez LaTeX2e – jest bezpłatny i w najwyższym stopniu przenośny. Dzięki temu można działać na praktycznie każdej platformie systemowo-sprzętowej.
 • Dostępne są gotowe, przygotowane przez zawodowców układy graficzne, dzięki zastosowaniu których dokumenty wyglądają „jak z drukarni”.
 • Wygodnie składa się wzory matematyczne.
 • Do rozpoczęcia pracy wystarczy poznać zaledwie kilkanaście łatwych do zrozumienia instrukcji, określających strukturę logiczna dokumentu. Nie trzeba zaprzątać sobie głowy formatowaniem dokumentu.
 • Nawet takie elementy jak przypisy, odnośniki, spisy treści, spisy tabel, skorowidze, oraz spisy bibliograficzne przygotowuje się bardzo łatwo.
 • Istnieje wiele bezpłatnych pakietów poszerzających typograficzne możliwości LaTeX-a. Przykładowo, dostępne są pakiety umożliwiające przygotowanie spisów bibliograficznych według ściśle określonych reguł, obowiązujących w różnych wydawnictwach.

Struktura pliku źródłowego

\documentclass{article}
\usepackage[MeX]{polski}
\usepackage[latin2]{inputenc}
\begin{document}
    Małe jest piekne.
\end{document}

Co z tym plikiem zrobić?

Klasy dokumentów

article
artykuły, krótkie opracowania . . .
report
dłuższe opracowania, prace magisterskie i dysertacje doktorskie . . .
book
książki
slides
przezrocza
letter
listy

mamy też specjalnie przygotowany styl do prac licencjackich [Lic_tex_pliki.gz]

Hierarchia tekstu

Podzielenie dokumentu na rozdziały, podrozdziały, punkty itd. pomaga czytelnikom lepiej orientować się w tekście. W klasie article mamy do dyspozycji następujące instrukcje podziału hierarchicznego:

\section{...} \paragraph{...}
\subsection{...} \subparagraph{...}
\subsubsection{...} \appendix

W klasie report i book można użyć dwóch dodatkowych instrukcji:

\part{...} \chapter{...}

Przy pracy z długimi tekstami pomocne jest dzielenie tekstu na odrębne pliki i włączanie ich poleceniem \include{plik}

Środowiska

Wiele instrukcji to środowiska, mające postać:

\begin{nazwa} 
   tekst 
\end{nazwa}

gdzie nazwa jest nazwa środowiska. Środowiska można zagnieżdżać jedne w drugich:

\begin{aaa}...
  \begin{bbb}...
  \end{bbb}...
\end{aaa}

Niedopuszczalnie jest natomiast „przeplatanie” środowisk:

\begin{aaa}...
\begin{bbb}...
\end{aaa}...
\end{bbb}

Środowiska do różnych celów

 • Do wyliczeń mamy środowiska:
itemize, enumerate i description
 • Do tabelek: tabular
 • Do wyrażeń matematycznych:
equation, eqnarray

oraz

$ ...$
\[ \]

Numerowanie rysunków, równań, ...

Prace magisterskie zawierają często odniesienia do rysunków, tabel i innych fragmentów tekstu. Do wstawiania odsyłaczy LaTeX udostępnia następujące trzy instrukcje:

\label{etykieta}, \ref{etykieta} i \pageref{etykieta}

Argument etykieta jest ciągiem liter, cyfr lub znaków interpunkcyjnych. Nazwy etykiet ustala sam użytkownik. LaTeX zamienia \ref{etykieta} na numer tego rozdziału, punktu, rysunku, tabeli czy tez równania matematycznego, bezpośrednio za którym umieszczona została instrukcja \label zawierająca identyczna etykietę. Instrukcja \pageref{etykieta} działa identycznie jak \ref, z tym że wstawia numer strony, na której znajduje się element oznaczony etykieta.

Wstawianie rysunków i tabel

Rysunki

\begin{figure}[htb]
\centering 
\epsfig{figure=plik.eps,angle=-90, width = \textwidth}
\caption{Podpis pod rysunkiem.} \label{fig:whole}
\end{figure}


Aby to zadziałało trzeba w preambule dopisać

	\usepackage{graphicx}
\usepackage{epsfig}

Tabele

\begin{table}[htb]
\begin{tabular}{|r|l|} \hline
7C0 & heksadecymalnie \\
3700 & oktalnie \\
11111000000 & binarnie \\\hline
1984 & dziesietnie \\ \hline
\end{tabular}
\caption{Podpis pod tabelą.} \label{tab:cos_tam}
\end{table}

Przykładowa tabela może zaczynać się tak:

\begin{table}[!hbp]  (domyślnie[tbp]).
 • LaTeX umieszcza każdą wstawkę zgodnie ze specyfikacja autora.
 • Jeżeli wstawki nie można umieścić na bieżącej stronie, to dołącza się ją albo do kolejki rysunków, albo do kolejki tabel.
 • Po rozpoczęciu składania nowej strony LaTeX sprawdza, czy możną zapełnić cała stronę wstawkami czekającymi w kolejce; gdy nie jest to możliwe, pierwszą wstawkę z każdej kolejki traktuje w taki sposób, jak gdyby właśnie pojawiła się w tekście: LaTeX stara się ją umieścić zgodnie z wartościami parametru miejsce.
 • Nowe wstawki są odpowiednio dołączane do kolejek. LaTeX dba o właściwy porządek wstawek każdego typu.

Źródła informacji i programów:

TeTeX, kile, xdvi, dvips 
 • Pod windowsami:
MiKTeX: http://www.miktex.org
TeXnicCenter: http://www.toolscenter.org
GhostScript i GsView: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
 • Wieloplatformowe:
TeXMaker: http://www.xm1math.net/texmaker/