Wstęp do analizy obrazu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
Linia 9: Linia 9:
 
Generujemy sinusa jednowymiarowego o 10 okresach na 100 punktów:
 
Generujemy sinusa jednowymiarowego o 10 okresach na 100 punktów:
 
<source lang = matlab>
 
<source lang = matlab>
X=100;%piksli
+
X=100; %pikseli
Fs=1/X;%czestosc probkowania co jeden piksel
+
Fs=1/X; %czestosc probkowania co jeden piksel
 
dx=1;
 
dx=1;
 
x=0:dx:X-dx;
 
x=0:dx:X-dx;
fx=10/X% czestosc sinusa 10 okresów na X
+
fx=10/X; % czestosc sinusa 10 okresów na X
 
syg=sin(2*pi*x*fx+pi/3);
 
syg=sin(2*pi*x*fx+pi/3);
 
figure(1)
 
figure(1)
Linia 31: Linia 31:
  
  
subplot(221)
+
subplot(2,2,1)
 
imagesc(SYG)
 
imagesc(SYG)
 
set(gca,'Ydir','normal');
 
set(gca,'Ydir','normal');
Linia 37: Linia 37:
 
</source>
 
</source>
  
Te zmieniające intensywność prążki to właśnie obrazek przedstawiający sin w kierunku X.
+
Te zmieniające intensywność prążki to właśnie obrazek przedstawiający funkcję sinus w kierunku X.
 
Zobaczmy jak wygląda jego transformata Fouriera:
 
Zobaczmy jak wygląda jego transformata Fouriera:
 
<source lang = matlab>
 
<source lang = matlab>
subplot(222)
+
subplot(2,2,2)
 
S=fft2(SYG);
 
S=fft2(SYG);
 
SK_X=-X/2:X/2;
 
SK_X=-X/2:X/2;
Linia 51: Linia 51:
 
Oraz ten sam sygnał z dodaną składową stałą i jego transformata:  
 
Oraz ten sam sygnał z dodaną składową stałą i jego transformata:  
 
<source lang = matlab>
 
<source lang = matlab>
subplot(223)
+
subplot(2,2,3)
  
 
imagesc(SYG+1)
 
imagesc(SYG+1)
Linia 57: Linia 57:
 
colormap(gray)
 
colormap(gray)
  
subplot(224)
+
subplot(2,2,4)
 
S=fft2(SYG+1);
 
S=fft2(SYG+1);
 
imagesc(SK_X,SK_Y,abs(fftshift(S)))
 
imagesc(SK_X,SK_Y,abs(fftshift(S)))
Linia 69: Linia 69:
 
Przyjmijmy konwencję:
 
Przyjmijmy konwencję:
 
* obraz = duża macierz
 
* obraz = duża macierz
* jadro splotu/korelacji = mniejsza macierz
+
* jądro splotu/korelacji = mniejsza macierz
  
 
załóżmy, że mamy obraz A:
 
załóżmy, że mamy obraz A:
Linia 77: Linia 77:
 
       4  6  13  20  22
 
       4  6  13  20  22
 
     10  12  19  21  3
 
     10  12  19  21  3
     11  18  25  2  9]
+
     11  18  25  2  9];
 
</source>
 
</source>
  
Linia 85: Linia 85:
 
h = [8  1  6
 
h = [8  1  6
 
     3  5  7
 
     3  5  7
     4  9  2]
+
     4  9  2];
 
</source>
 
</source>
  
 
wówczas operacja korelacji dla elementu A(2,4) jest następująca:
 
wówczas operacja korelacji dla elementu A(2,4) jest następująca:
# kładziemy macierz h elementem środkowym (5) na elemencie A(2,4)  
+
# kładziemy macierz h elementem środkowym (5) na elemencie A(2,4) (czyli 14)
 
# wymnażamy przez siebie wszystkie pokrywające się elementy i sumujemy iloczyny
 
# wymnażamy przez siebie wszystkie pokrywające się elementy i sumujemy iloczyny
  
Linia 101: Linia 101:
 
W matlabie mamy funkcję <tt>filter2(h,A)</tt>, która wykonuje powyższą operację- dwuwymiarową korelację.
 
W matlabie mamy funkcję <tt>filter2(h,A)</tt>, która wykonuje powyższą operację- dwuwymiarową korelację.
  
Bardzo podobna jest operacja dwuwymiarowego splotu. Jedyna różnica jest taka, że przed operacją mnożenia i dodawania jądro jest obracane o 180st.
+
Bardzo podobna jest operacja dwuwymiarowego splotu. Jedyna różnica jest taka, że przed operacją mnożenia i dodawania jądro jest obracane o 180 stopni.
  
 
<source lang = matlab>
 
<source lang = matlab>
Linia 123: Linia 123:
 
I2 = filter2(h,I);
 
I2 = filter2(h,I);
 
I3 = conv2(h,I);
 
I3 = conv2(h,I);
subplot(221)
+
subplot(2,2,1)
 
imagesc(I), title('Pierwotny obraz');
 
imagesc(I), title('Pierwotny obraz');
subplot(222)
+
subplot(2,2,2)
imagesc(I2), title('filtrowany obraz')
+
imagesc(I2), title('Filtrowany obraz')
subplot(223)
+
subplot(2,2,3)
 
imagesc(I3), title('Splatany obraz')
 
imagesc(I3), title('Splatany obraz')
 
colormap('gray')
 
colormap('gray')
Linia 154: Linia 154:
 
[H,w] = freqz(b,1,64,'whole');
 
[H,w] = freqz(b,1,64,'whole');
 
colormap(jet(64))
 
colormap(jet(64))
subplot(221)
+
subplot(2,2,1)
 
plot(w/pi-1,fftshift(abs(H)))
 
plot(w/pi-1,fftshift(abs(H)))
subplot(222), freqz2(h,[32 32])
+
subplot(2,2,2), freqz2(h,[32 32])
  
 
load spine  
 
load spine  
  
subplot(223)
+
subplot(2,2,3)
 
imagesc(X)
 
imagesc(X)
 
colormap bone
 
colormap bone
  
  
subplot(224)
+
subplot(2,2,4)
 
imagesc(filter2(h,X))
 
imagesc(filter2(h,X))
  
Linia 195: Linia 195:
  
 
=Filtry nieliniowe=
 
=Filtry nieliniowe=
Dotychczas rozważane filtry obliczały lokalną korelację jądra filtru z kolejnymi fragmentami obrazu - czyli wykonywały tam operację liniową. Łatwo sobie wyobrazić, że w kolejnych "`okienkach"' filtra będziemy wykonywać dowolną inną operację np. medianę i jej wartość wpisywać jako element wynikowego obrazka.  
+
Dotychczas rozważane filtry obliczały lokalną korelację jądra filtru z kolejnymi fragmentami obrazu, czyli wykonywały tam operację liniową. Łatwo sobie wyobrazić, że w kolejnych &bdquo;okienkach&rdquo; filtra będziemy wykonywać dowolną inną operację np. medianę i jej wartość wpisywać jako element wynikowego obrazka.  
  
 
Wczytajmy przykładowy obrazek:
 
Wczytajmy przykładowy obrazek:
 
<source lang = matlab>
 
<source lang = matlab>
 
I = imread('eight.tif');
 
I = imread('eight.tif');
subplot(221), imshow(I)
+
subplot(2,2,1), imshow(I)
 
title('oryginalny obraz')
 
title('oryginalny obraz')
 
</source>
 
</source>
Linia 208: Linia 208:
 
<source lang = matlab>
 
<source lang = matlab>
 
J = imnoise(I,'salt & pepper',0.02);
 
J = imnoise(I,'salt & pepper',0.02);
subplot(222), imshow(J)
+
subplot(2,2,2), imshow(J)
 
</source>
 
</source>
  
Linia 215: Linia 215:
 
<source lang = matlab>
 
<source lang = matlab>
 
K = filter2(fspecial('average',3),J)/255;
 
K = filter2(fspecial('average',3),J)/255;
subplot(223), imshow(K)
+
subplot(2,2,3), imshow(K)
 
</source>
 
</source>
  
Linia 222: Linia 222:
 
  <source lang = matlab>
 
  <source lang = matlab>
 
  L = medfilt2(J,[3 3]);
 
  L = medfilt2(J,[3 3]);
subplot(224), imshow(L)  
+
subplot(2,2,4), imshow(L)  
 
</source>
 
</source>
 
=Ćwiczenia=
 
=Ćwiczenia=
* Proszę pobrać i wczytać do matlaba [http://www.fuw.edu.pl/~jarekz/SYGNALY/TF/lenat.mat zdjęcie].  
+
* Proszę pobrać i wczytać do Matlaba [http://www.fuw.edu.pl/~jarekz/SYGNALY/TF/lenat.mat zdjęcie].  
 
** Analogicznie jak w przykładzie z kręgosłupem, proszę zaprojektować filtr dolnoprzepustowy, oraz filtr górnoprzepustowy i obejrzeć uzyskiwane obrazy i ich widma.
 
** Analogicznie jak w przykładzie z kręgosłupem, proszę zaprojektować filtr dolnoprzepustowy, oraz filtr górnoprzepustowy i obejrzeć uzyskiwane obrazy i ich widma.
 
** Filtr pasmowo-przepustowy można zaprojektować za pomocą funkcji <tt>remez</tt>.  
 
** Filtr pasmowo-przepustowy można zaprojektować za pomocą funkcji <tt>remez</tt>.  
  
  
* Proszę pobrać i wczytać do matlaba [http://www.fuw.edu.pl/~jarekz/SYGNALY/TF/tfr.mat obraz]. Analogicznie jak w przykładzie z kręgosłupem, proszę zaprojektować filtr dolnoprzepustowy, który usunie z obrazu pięć struktur o wysokich częstościach przestrzennych.
+
* Proszę pobrać i wczytać do Matlaba [http://www.fuw.edu.pl/~jarekz/SYGNALY/TF/tfr.mat obraz]. Analogicznie jak w przykładzie z kręgosłupem, proszę zaprojektować filtr dolnoprzepustowy, który usunie z obrazu pięć struktur o wysokich częstościach przestrzennych.

Wersja z 08:26, 22 mar 2016

Laboratorium_EEG/ Wstęp do analizy obrazu

Częstości w obrazie i dwuwymiarowa transformata Fouriera

O analizie obrazów za pomocą pythona można poczytać tu.

Obrazy możemy analizować tak jakby były to sygnały 2D. Aby uświadomić sobie związki między jednowymiarowym sygnałem a obrazem - sygnałem 2D - zrobimy następujące ćwiczenie:

Generujemy sinusa jednowymiarowego o 10 okresach na 100 punktów:

X=100; %pikseli
Fs=1/X; %czestosc probkowania co jeden piksel
dx=1;
x=0:dx:X-dx;
fx=10/X; % czestosc sinusa 10 okresów na X
syg=sin(2*pi*x*fx+pi/3);
figure(1)
plot(x,syg)

Ten obrazek jest znajomy. Teraz przekształcimy go w obraz:

figure(2)
% teraz zrobimy z niego obraz 2D
Y=X/2;
SYG=zeros(Y,X);

for i=1:Y
  SYG(i,:)=syg;
end


subplot(2,2,1)
imagesc(SYG)
set(gca,'Ydir','normal');
colormap(gray)

Te zmieniające intensywność prążki to właśnie obrazek przedstawiający funkcję sinus w kierunku X. Zobaczmy jak wygląda jego transformata Fouriera:

subplot(2,2,2)
S=fft2(SYG);
SK_X=-X/2:X/2;
SK_Y=-X/2:X/2;
imagesc(SK_X,SK_Y,abs(fftshift(S)))
set(gca,'Ydir','normal');
colormap(gray)

Oraz ten sam sygnał z dodaną składową stałą i jego transformata:

subplot(2,2,3)

imagesc(SYG+1)
set(gca,'Ydir','normal');
colormap(gray)

subplot(2,2,4)
S=fft2(SYG+1);
imagesc(SK_X,SK_Y,abs(fftshift(S)))
set(gca,'Ydir','normal');
colormap(gray)
pause

Korelacja i splot dla obrazu

Przyjmijmy konwencję:

 • obraz = duża macierz
 • jądro splotu/korelacji = mniejsza macierz

załóżmy, że mamy obraz A:

A = [17 24  1  8 15
   23  5  7 14 16
   4  6 13 20 22
   10 12 19 21  3
   11 18 25  2  9];

i jądro korelacji

h = [8  1  6
   3  5  7
   4  9  2];

wówczas operacja korelacji dla elementu A(2,4) jest następująca:

 1. kładziemy macierz h elementem środkowym (5) na elemencie A(2,4) (czyli 14)
 2. wymnażamy przez siebie wszystkie pokrywające się elementy i sumujemy iloczyny


A(2,4)=1*8 + 8*1 +15*6 +
	  7*3 + 14*5 + 16*7+
	  13*4 + 20*9 +22*2

W matlabie mamy funkcję filter2(h,A), która wykonuje powyższą operację- dwuwymiarową korelację.

Bardzo podobna jest operacja dwuwymiarowego splotu. Jedyna różnica jest taka, że przed operacją mnożenia i dodawania jądro jest obracane o 180 stopni.

>> rot90(rot90(h))

ans =

   2   9   4
   7   5   3
   6   1   8

Operacja splotu jest zaimplementowana jako conv2

Zarówno operacja splotu jak i korelacji jest kiepsko określona na brzegach obrazu, tam gdzie jądro wystaje poza brzeg. W obu przypadkach wykonywane jest domyślnie dopełnianie obrazu zerami. Efekt ten widać w poniższym przykładzie jako czarne krawędzie.

I = single(imread('coins.png'));
h = ones(5,5) / 25;
I2 = filter2(h,I);
I3 = conv2(h,I);
subplot(2,2,1)
imagesc(I), title('Pierwotny obraz');
subplot(2,2,2)
imagesc(I2), title('Filtrowany obraz')
subplot(2,2,3)
imagesc(I3), title('Splatany obraz')
colormap('gray')

Dwuwymiarowe filtry FIR

Są naturalnym rozszerzeniem jednowymiarowych filtrów FIR i dają się łatwo zapisać w postaci macierzowej.

Metoda transformacji częstości

Projektujemy filtr jednowymiarowy i transformujemy go na 2D:

b = remez(10,[0 0.4 0.6 1],[1 1 0 0]);
h = ftrans2(b);
[H,w] = freqz(b,1,64,'whole');
colormap(jet(64))
plot(w/pi-1,fftshift(abs(H)))
figure, freqz2(h,[32 32])

Zprojektujmy i zastosujmy filtr górnoprzepustowy do obrazka:

b = fir1(14,0.25,'high');
h = ftrans2(b);
[H,w] = freqz(b,1,64,'whole');
colormap(jet(64))
subplot(2,2,1)
plot(w/pi-1,fftshift(abs(H)))
subplot(2,2,2), freqz2(h,[32 32])

load spine 

subplot(2,2,3)
imagesc(X)
colormap bone


subplot(2,2,4)
imagesc(filter2(h,X))

Kilka konkretnych filtrów

A teraz kilka powszechnie stosowanych filtrów. Proszę zbadać funkcję odpowiedzi impulsowej i działanie filtra na nasz przykładowy obrazek.

Filtr uśredniający
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
Filtr wyostrzający
0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0
Filtr uwypuklający
-1	-1	-1	-1	0
-1	-1	-1	0	1
-1	-1	0	1	1
-1	0	1	1	1
0	1	1	1	1

Filtry nieliniowe

Dotychczas rozważane filtry obliczały lokalną korelację jądra filtru z kolejnymi fragmentami obrazu, czyli wykonywały tam operację liniową. Łatwo sobie wyobrazić, że w kolejnych „okienkach” filtra będziemy wykonywać dowolną inną operację np. medianę i jej wartość wpisywać jako element wynikowego obrazka.

Wczytajmy przykładowy obrazek:

I = imread('eight.tif');
subplot(2,2,1), imshow(I)
title('oryginalny obraz')

dodajemy szum:

J = imnoise(I,'salt & pepper',0.02);
subplot(2,2,2), imshow(J)

Filtrujemy obrazek filtrem uśredniającym

K = filter2(fspecial('average',3),J)/255;
subplot(2,2,3), imshow(K)

A teraz medianowym

 L = medfilt2(J,[3 3]);
subplot(2,2,4), imshow(L)

Ćwiczenia

 • Proszę pobrać i wczytać do Matlaba zdjęcie.
  • Analogicznie jak w przykładzie z kręgosłupem, proszę zaprojektować filtr dolnoprzepustowy, oraz filtr górnoprzepustowy i obejrzeć uzyskiwane obrazy i ich widma.
  • Filtr pasmowo-przepustowy można zaprojektować za pomocą funkcji remez.


 • Proszę pobrać i wczytać do Matlaba obraz. Analogicznie jak w przykładzie z kręgosłupem, proszę zaprojektować filtr dolnoprzepustowy, który usunie z obrazu pięć struktur o wysokich częstościach przestrzennych.