Zasady zaliczenia 2018/19

Z Brain-wiki

Przejście do Wykładów

Zajęcia z Uczenia maszynowego obejmują serię wykładów i ćwiczeń praktycznych ilustrujących zagadnienia omawiane na wykładach.

Do zaliczenia przedmiotu potrzebne jest:

  • zaliczenie testu z części teoretycznej (pytania otwarte, co najmniej 50%)
  • przesłanie w terminie kompletu notebooków (terminem dla danego notebooka jest kolejny wykład)
  • dla uzyskania oceny bdb (ewentualnie poprawienia braków w zestawie notebooków) konieczne jest dodatkowo wykonanie samodzielnego (przy bardziej złożonym może być w parach) projektu uzgodnionego z prowadzącym, lub przygotowanie i opowiedzenie o aktualnym ciekawym artykule/tutorialu

Projekt można oddawać do końca sesji zwykłej jeśli chce się dostać ocenę w pierwszym terminie lub do końca sesji poprawkowej jeśli chce się mieć ocenę w drugim terminie.

Punkty otrzymane za część teoretyczną będą przeliczane na ocenę, przy czym maks. daje 4. Projekt może przesunąć ocenę o 1 w górę.