Zjawisko ERDS: Różnice pomiędzy wersjami

Z Brain-wiki
m
m
Linia 16: Linia 16:
 
** uśrednij po realizacjach  
 
** uśrednij po realizacjach  
 
** znormalizuj otrzymane przebiegi <math> P(t) </math> względem fragmentów referencyjnych: oblicz średnią z odcinka <math> R_f</math> 200-400 punktów (dla każdego z kanałów osobno, zakres 200-400 odpowiada temu, że w tym czasie sygnał jest względnie stabilny i nie obserwujemy w tym czasie większych wzrostów ani spadków mocy);  
 
** znormalizuj otrzymane przebiegi <math> P(t) </math> względem fragmentów referencyjnych: oblicz średnią z odcinka <math> R_f</math> 200-400 punktów (dla każdego z kanałów osobno, zakres 200-400 odpowiada temu, że w tym czasie sygnał jest względnie stabilny i nie obserwujemy w tym czasie większych wzrostów ani spadków mocy);  
odejmij te średnie od całego przebiegu i różnicę podziel przez tą średnią
+
odejmij te średnie od całego przebiegu i różnicę podziel przez tą średnią zgodnie ze wzorem:
 
<equation id="eq:ERDS_def">
 
<equation id="eq:ERDS_def">
 
<math>\mathrm{ERD/ERS}_f(t) = \frac{P_f(t) - R_f}{R_f} 100\% </math>
 
<math>\mathrm{ERD/ERS}_f(t) = \frac{P_f(t) - R_f}{R_f} 100\% </math>

Wersja z 10:46, 26 sty 2022

Zjawisko ERDS

Nieco informacji o tym zjawisku mamy tu: https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Elektroencefalografia/Metody_analizy_sygnałów_EEG_-_przykłady#Desynchronizacja_i_synchronizacja_EEG_zwi.C4.85zana_z_bod.C5.BAcem_.28ERD.2FERS.29

Dane w pliku http://www.fuw.edu.pl/~jarekz/SYGNALY/prawahj12

zwierają 57 realizacji sygnału 24-kanałowego próbkowanego 128 Hz. Dane z są zapisane w sposób multipleksowany w formacie int16.

 • Wczytaj te dane, zmień ich typ na float (jest to ważne, gdyż dalej będziemy stosować filtrowanie, a ono działa z większą dokładnością numeryczną na danych float)
 • Wyznacz przebieg względnej mocy widmowej dla pasma beta (15-25 Hz). W tym celu:
  • przefiltruj dane pasmowoprzepustowo filtrem Butterwortha 5 rzędu o paśmie przenoszenia 15-25Hz,
  • następnie podnieś otrzymane sygnały do kwadratu
  • następnie przefiltruj dolnoprzepustowo filtrem Butterwartha 5 rzędu i częstości odcięcia 5Hz.
  • nadaj odpowiedni kształt tablicy (57 x 1024 x 24)
  • uśrednij po realizacjach
  • znormalizuj otrzymane przebiegi [math] P(t) [/math] względem fragmentów referencyjnych: oblicz średnią z odcinka [math] R_f[/math] 200-400 punktów (dla każdego z kanałów osobno, zakres 200-400 odpowiada temu, że w tym czasie sygnał jest względnie stabilny i nie obserwujemy w tym czasie większych wzrostów ani spadków mocy);

odejmij te średnie od całego przebiegu i różnicę podziel przez tą średnią zgodnie ze wzorem:

[math]\mathrm{ERD/ERS}_f(t) = \frac{P_f(t) - R_f}{R_f} 100\% [/math]

gdzie:

 • [math]P_f(t)[/math] - średnia moc chwilowa w paśmie częstości [math]f[/math]. Uśrednianie przebiega po realizacjach.
 • [math]R_f[/math] - średnia moc w paśmie [math]f[/math] w okresie referencyjnym. Uśrednianie przebiega po realizacjach i po czasie trwania okresu referencyjnego.
 • Poszczególne kroki przekształcania sygnału zilustruj przedstawiając fragmenty sygnałów o długości jednej realizacji.

Na podstawie powyższej analizy wybierz kanał charakteryzujący się największą rozpiętością wartości ERDS. Dla wybranego kanału EEG wykonaj analizę efektu ERDS w dziedzinie czas-częstość korzystając ze skalogramów używanych na zajęciach. W tym celu:

 • dla każdej realizacji uzyskaj mapę czas-częstość
 • uśrednij uzyskane mapy,
 • znormalizuj każde z pasm częstości niezależnie, analogicznie jak dla sygnałów filtrowanych (odcinek referencyjny 200-400 punktów)
 • uśrednij znormalizowane mapy i zaprezentuj wynik.
 • zbadaj jak zmienia się mapa wraz z liczbą falkową 'w', zwróć szczególną uwagę na zakres częstości 7-14 Hz.