Seminaria ZFB

May 25, 2017
  •  Czwartek May 25, 2017  o godz. 13:15
     "Parametry wiązek terapeutycznych i ich kontrola dozymetryczna w teleradioterapii", referuje Przemek Wocial, COI, Wawelska


June 1, 2017
  •  Czwartek June 1, 2017  o godz. 13:15
     referuje Piotr Suffczyński


Bookmark the permalink.