Seminaria ZFB

April 27, 2017
  •  Czwartek April 27, 2017  o godz. 13:15
     "Zastosowanie głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) do klasyfikacji obrazów medycznych", referuje Józef Ginter, ZFB

    Gdzie: Aula 1.40, Pasteura 5, Warszawa


May 11, 2017
  •  Czwartek May 11, 2017  o godz. 13:15
     referuje Krzysztof Kacperski


Bookmark the permalink.