Seminaria ZFB

March 28, 2019
  •  Czwartek March 28, 2019  o godz. 13:15
     Maksymilian Bielecki: Krótka historia metodologii badań okulograficznych (eye-trackingu) w psychologii


    Opis:

    Tematem wystąpienia będzie metodologia badań okulograficznych prezentowana z perspektywy przemian dotyczących technik pomiaru oraz stosowanych narzędzi analizy. Wykład ilustrowany będzie przykładami badań eye-trackingowych z obszaru psychiatrii oraz psychopatologii poznawczej - zarówno tych dotyczących samych mechanizmów wyjaśniających utrzymywanie się objawów (np. zaburzeń lękowych, afektywnych i uzależnień), jak i rozwoju nowych metod interwencji i diagnozy (m.in. w zaburzeniach ze spektrum autyzmu).

April 4, 2019
  •  Czwartek April 4, 2019  o godz. 13:15
     Jakub Pietrzak: Deep Learning w wirtualnej rzeczywistości w kontekście obrazowania medycznego


Bookmark the permalink.