Kontakt

Zakład Fizyki Biomedycznej, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski,

Kierownik Zakładu:

dr hab. Jarosław Żygierewicz

pokój:4.71

tel. 55 32 870

Sekretariat Zakładu:

Maria Duczymińska

pokój: 4.71

tel: 55 32 871

Adres:

ul. Pasteura 5,

02-093 Warszawa