Neuroinformatyka

Jednym z największych wyzwań XXI wieku jest poznanie i zrozumienie działania najważniejszego narzędzia poznawczego, którego używamy od początku istnienia nauk: ludzkiego mózgu. Znaczenie neuroinformatyki jako nowej dziedziny, integrującej wiedzę i badania neuronauk wokół metodologii nauk fizycznych, podkreśla powstanie International Neuroinformatics Coordination Facility.

Grupa:

Pracownicy:

Doktoranci:

Główne kierunki badań naukowych:

 Jednym z głównych kierunków jest analiza sygnałów biologicznych i modelowanie czynności elektrycznej mózgu. Rozwijamy modele i zaawansowane metody analizy szeregów czasowych, zwłaszcza związanych z systemem nerwowym (elektroencefalogramów EEG, magnetoencefalogeamów MEG, potencjałów wywołanych ERP, elektrokortykogramów ECoG, lokalnych potencjałów polowych LFP oraz emisji otoakustycznych u ludzi i zwierząt) dla celów naukowych i klinicznych.

W czerwcu 2008 roku wykonaliśmy pierwszy w Polsce publiczny pokaz działania interfejsu mózg-komputer (ang. Brain-Computer Interface, BCI) — surowy zapis wideo tego wydarzenia znajduje się poniżej. Systemy te są jedynym środkiem komunikacji z otoczeniem dla osób znajdujących się w tzw. stanie zamknięcia (ang. locked-in state). Komputer odczytuje proste intencje na podstawie rejestrowanych z powierzchni głowy zapisów potencjałów mózgowych (EEG), i zamienia je na komendy sterujące urządzeniami zewnętrznymi lub umożliwia pisanie tekstów bez pośrednictwa klawiatury i mięśni — wyłącznie za pomocą mózgu. Dołączenie do czołówki światowej w zakresie BCI możliwe było dzięki najwyższemu poziomowi osiągnięć w analizie i modelowaniu zapisów czynności elektrycznej mózgu i innych biosygnałów. Są one przedmiotem badań, o celach zarówno czysto poznawczych jak i klinicznych, prowadzonych w Zakładzie od dziesięcioleci.