"Wykorzystanie zasobów internetowych"

Z Brain-wiki

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ogólnodostępnymi zasobami sieci Internet oraz zasobami bibliotek wirtualnych, związanymi z biofizyką molekularną, genetyką, farmakologią i medycyną. Uczestnicy w sposób praktyczny będą mogli wykorzystać Internet do poszukiwania i analizowania informacji naukowych.

(autor dr Anna Modrak-Wójcik) Plik:Zasoby internetowe.pdf