Biologia Komórki/Utrzymywanie stałego składu środowiska wewnętrznego

Z Brain-wiki

Komórki wymieniają ze środowiskiem związki chemiczne — pobierają składniki pokarmowe, a usuwają produkty metabolizmu. Szczegółowy opis znajdziesz w podrozdziale o błonach biologicznych.