Chemia ogolna pracownia/Wskazówki do wykonania opisu

Z Brain-wiki

Opis powinien zawierać następujące elementy

 • tytuł ćwiczenia,
 • imię i nazwisko autora,
 • cel ćwiczenia,
 • krótki opis metody, stosowane wzory,
 • opis wykonywanych doświadczeń,
 • prezentację i dyskusję wyników,
 • odnośniki do literatury, tablic itp.

Ocenie podlegają następujące elementy

 • uwzględnienie wszystkich elementów wymienionych powyżej,
 • kompletność wykonania doświadczeń przewidzianych w ćwiczeniu,
 • czytelność tekstu,
 • poprawność zamieszczonych wzorów, rysunków i tabel.