Elektrodynamika/Seria 3

Z Brain-wiki

Elektrodynamika dla Neuroinformatyki

Seria 3


Zadanie 1

Znaleźć magnetyczny moment dipolowy pętli w kształcie otwartej książki, której wszystkie boki mają jednakową długość [math]a[/math]. W pętli płynie prąd o stałym natężeniu [math]I[/math].


Zadanie 2

Kołowa pętla o promieniu [math]R[/math] i środku w początku układu współrzędnych położona jest w płaszczyźnie [math]xy[/math]. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara płynie w niej prąd o natężeniu [math]I[/math]. Jaki jest dipolowy moment magnetyczny takiej pętli?


Zadanie 3

Jednorodnie naładowana ładunkiem o gęstości powierzchniowej [math]\sigma [/math] cienka płyta gramofonowa obraca się ze stałą prędkością kątową [math]\omega [/math]. Znaleźć moment dipolowy.


Zadanie 4

Znaleźć dipolowy moment magnetyczny obracającej się sfery (cienkiej czaszy) o promieniu [math]R[/math], naładowanej ładunkiem [math]\sigma [/math], obracającej się z prędkością [math]\omega [/math].


Zadanie 5

Dwa różnoimienne ładunki punktowe, z których wartość jednego jest [math]n- [/math]krotnie większa od wartości drugiego, umieszczono w próżni w odległości [math] d [/math] od siebie. Udowodnić, że powierzchnia zerowego potencjału jest sferą. Wyznaczyć promień sfery oraz odległość jej środka od ładunku o mniejszej wartości bezwzględnej.