Histologia/Tkanka chrzęstna i kostna

Z Brain-wiki

TKANKA CHRZĘSTNA

Chrząstka i kość należy do podporowych odmian tkanki łącznej. Jest to związane z faktem, iż charakteryzuje się sporą wytrzymałością mechaniczną.

 • Nie jest unaczyniona, tlen i substancje odżywcze dochodzą do jej komórek z naczyń położonych poza chrząstką.
 • Jest sztywna (dzięki istocie podstawnej) i sprężysta.
 • Przykłady występowania — tchawica i oskrzela.
 • Większość chrząstek przekształca się w kości.
 • Rodzaje (różne rodzaje i ułożenie włókien) — szklista, sprężysta, włóknista.

Chrząstka szklista

 • Komórki chrząstki — chondrocyty — usadowione są w jamkach istoty międzykomórkowej; posiadają 1 lub 2 jądra; syntezują między innymi GAG-i i białka.
 • Posiada kolagen w postaci włókien (około 40% masy suchej).
 • Woda stanowi około 70% masy.
 • Istota międzykomórkowa może być zasadochłonna (młoda chrząstka szklista) lub kwasochłonna (starsza chrząstka szklista).
 • Przykłady — powierzchnie stawowe, ściany krtani, tchawicy i oskrzeli.

Chrząstka włóknista

 • Niewiele substancji podstawnej.
 • Wiele równoległych pęczków włókien kolagenowych (typu I).
 • Przykłady — dyski międzykręgowe, spojenie łonowe.

Chrząstka sprężysta

 • Złożona z chondrocytów; dodatkowo w substancji międzykomórkowej występują cienkie włókna sprężyste.
 • Niewielka ilość włókien kolagenowych (typu II).
 • Jest podatna na zginanie.
 • Przykłady — krtań, nagłośnia, trąbka słuchowa, małżowina uszna.

Tkanka kostna

 • Twardy (dzięki solom mineralnym) rodzaj tkanki łącznej.
 • Wytrzymała na odkształcenia.
 • Tworzy kości.
 • Pełni rolę ochronną tworząc elementy przestrzenne w organizmie.
 • Pochodzenie mezodermalne.

Elementy składowe tkanki kostnej

 • Substancja międzykomórkowa zawiera:
  • osteoid:
   • włókna kolagenowe (kolagen I syntezowany w osteoblastach),
   • organiczna substancja bezpostaciowa — głównie białka niekolagenowe;
  • substancję nieorganiczną (minerał kości) — ponad połowa masy tkanki, to hydroksyapatyt (krystaliczny minerał).
 • Komórki:
  • osteoblasty (komórki kościotwórcze) — wytwarzają elementy składowe substancji międzykomórkowej; kontrolują proces jej mineralizacji; wielkość około 25 mikrometrów; budowa biegunowa; posiadają liczne wypustki cytoplazmatyczne (w celu łącznia się z wypustkami innych osteoblastów); syntezują i wydzielają kolagen typu I i proteoglikany,
  • osteocyty (najwięcej) — powstają w wyniku mineralizacji osteoblastów; młode posiadają strukturę podobną do osteoblastów; dojrzałe są płaskie i mają bardzo słabo rozwinięte elementy takie jak aparat Golgiego czy szorstka siateczka śródplazmatyczna,
  • osteoklasty — rodzaj makrofagów; występują najczęściej na powierzchni kości; posiadają wiele jąder; wydzielają enzymy i fagocytują rozkładana kość (ich funkcją jest niszczenie kości) i rozkładają w lizosomach.

Tkanka grubowłóknista

 • Posiada wiele osteocytów i osteoidu.
 • Wiele grubych i nieregularnych pęczków włókien kolagenowych.
 • Występowanie:
  • u płodu i noworodka to pierwszy rodzaj tkanki kostnej,
  • u dorosłego m. in. w miejscach przyczepu ścięgien do kości .

Tkanka drobnowłóknista

 • Dojrzała forma tkanki.
 • Występuje w długich i płaskich kościach.
 • Posiada pojedyncze cienkie (1-4 mikrometrów) włókna kolagenowe typu I tworzące blaszki
 • Istota zbita:
  • charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną,
  • zbudowana jest ze ściśle ułożonych osteonów — system Haversa — o średnicy około 200 mikrometrów i długości kilku minimetrów; osteony zawierają w środku naczynie krwionośne i nerw,
  • przestrzenie pomiędzy osteonami wypełnione są przez nieregularne blaszki kostne,
  • tworzy trzony kości długich a także zewnętrzną warstwę nasad i pozostałych kości.
 • Istota gąbczasta:
  • Złożona z blaszek kostnych tworzących beleczki, pomiędzy którymi znajduje się szpik kostny z naczyniami krwionośnymi,
  • występuje u nasady kości długich.

Pytania do wykładu

 1. Do jakiego rodzaju tkanki zaliczamy chrząstkę i kość?
 2. Jakie znasz rodzaje tkanki chrzęstnej? Omów ich budowę.
 3. Gdzie dokładnie występują poszczególne rodzaje tkanki chrzęstnej?
 4. Jakie składniki występują w substancji międzykomórkowej tkanki kostnej?
 5. Które z komórek budujących tkankę kostną wydzielają białka początkujące i regulujące mineralizację kości?
 6. Wymień i omów elementy składowe tkanki kostnej.
 7. Omów różnice pomiędzy tkanką kostną grubowłóknistą a drobnowłóknistą.