Matematyka 1NI/Badanie funkcji

Z Brain-wiki

Badanie funkcji

Zadanie 1

Zbadać przebieg zmienności funkcji:

[math] f(x)=\frac{(x+1)(x-2)^2}{x^2+2} \, [/math]
Zadanie 2

Zbadać przebieg zmienności funkcji:

[math] f(x)=\frac{x^3}{x^2+x-1} \, [/math]
Zadanie 3

Zbadać przebieg zmienności funkcji:

[math] f(x)=\frac{9x}{x^2+1}+x \, [/math]
Zadanie 4

Znaleźć trójkąt równoboczny o najmniejszym polu, wpisany w inny trójkąt równoboczny o boku [math]a\, [/math].Zadanie 5

Dane jest koło o promieniu [math]R\, [/math]. Jaki wycinek, należy z niego usunąć, aby po sklejeniu uzyskać stożek o największej objętości?Zadanie 6

Dana jest elipsa zapisana we współrzędnych biegunowych:

[math] r(\phi)=\frac{p}{1+e\,\cos \phi}\; , \, [/math]

gdzie [math]p\gt 0\, [/math] oraz [math]0\lt e\lt 1\, [/math]. Znaleźć półosie tej elipsy.Zadanie 7

Pomiędzy ładunkami punktowymi [math]Q\, [/math] i [math]-8Q\, [/math] odległymi o [math]R\, [/math], znaleźć punkt, w którym siła elektrostatyczna działająca na pewien ładunek [math]q\, [/math] jest najmniejsza.