Matematyka 1NI/Ciągłość jednostajna

Z Brain-wiki

Ciągłość jednostajna

Zadanie 1

Zbadać jednostajną ciągłość funkcji [math]f(x)=\sin x\, [/math] na zbiorze [math]X=\mathbb{R}\, [/math].Zadanie 2

Zbadać jednostajną ciągłość funkcji [math]f(x)=x^3\, [/math] na zbiorze [math]X_1=\mathbb{R}\, [/math] oraz na zbiorze [math]X_2=[a,b]\, [/math], gdzie [math]0\lt a\lt b\, [/math].Zadanie 3

Zbadać jednostajną ciągłość funkcji [math]f(x)=x+\cos x\, [/math] na zbiorze [math]X=\mathbb{R}\, [/math].Zadanie 4

Zbadać jednostajną ciągłość funkcji [math]\displaystyle f(x)=\mathrm{tg}\frac{1}{x}\, [/math], na zbiorze [math]\displaystyle X=\left]\frac{2}{\pi},\infty\right[\, [/math].Zadanie 5

Zbadać jednostajną ciągłość funkcji [math]f(x)=\log x\, [/math], na zbiorze [math]\displaystyle X=\left]0,1\right[\, [/math].Zadanie 6

Zbadać jednostajną ciągłość funkcji [math]f(x)=\sin x^2\, [/math], na zbiorze [math]\displaystyle X=\mathbb{R}\, [/math].Zadanie 7

Zbadać jednostajną ciągłość funkcji [math]f(x)=e^x\, [/math], na zbiorze [math]\displaystyle X=\mathbb{R}\, [/math].