Matematyka 1NI/Obliczanie pochodnych z definicji

Z Brain-wiki

Obliczanie pochodnych z definicji

Zadanie 1

Znaleźć z definicji pochodną funkcji [math]f(x)=\mathrm{ctg}\, x\, [/math] w punkcie [math]x_0\neq k\pi\, [/math], gdzie [math]k\in\mathbb{N}\, [/math].Zadanie 2

Znaleźć z definicji pochodną funkcji [math]f(x)=\mathrm{cosh}\, x\, [/math] w punkcie [math]x_0\in\mathbb{R}\, [/math].Zadanie 3

Znaleźć z definicji pochodną funkcji [math]f(x)=\mathrm{arctg}\, x\, [/math] w punkcie [math]x_0\in\mathbb{R}\, [/math].Zadanie 4

Znaleźć z definicji pochodną funkcji [math]f(x)=\sqrt{x}\, [/math] w punkcie [math]x_0\gt 0\, [/math].Zadanie 5

Znaleźć z definicji pochodną funkcji [math]f(x)=\sqrt[k]{x}\,[/math] w punkcie [math]x_0\gt 0\, [/math] dla [math]k\in \mathbb{N}\, [/math] i [math]k\geq 2\, [/math].Zadanie 6

Znaleźć z definicji pochodną funkcji [math]\displaystyle f(x)=\frac{1}{x+x^2}\, [/math] w punkcie [math]x_0\gt 0\, [/math].Zadanie 7

Znaleźć z definicji pochodną funkcji [math]f(x)=x\sin x\, [/math] w punkcie [math]x_0\in\mathbb{R}\, [/math].