Matematyka 1NI/Podstawowe własności funkcji

Z Brain-wiki

Zadanie 1

Pokaż, że funkcja

[math] f: \, {\mathbb R} \ni x \mapsto f(x)=x^3+x [/math]

jest injekcją.
Zadanie 2

Pokaż, że funkcja

[math] f: \, {\mathbb R} \ni x \mapsto f(x)=x^3+x [/math]

jest rosnąca.
Zadanie 3

Podaj, przeciwdziedzinę funkcji

[math] f: \, {\mathbb R} \ni x \mapsto f(x)=\frac{x^2-1}{x^2+1} [/math]

tak by funkcja ta była surjekcją.

Zadanie 4

Dana jest funkcja

[math] f: \, \{1,3,7 \}\to \{-1,2,3 \} [/math]

zadana przez

[math] f(1)=2 [/math]

[math] f(3)=3 [/math]

[math] f(7)=-1 [/math]

Znajdź funkcję odwrotną do [math]f[/math]. Narysuj wykresy [math]f[/math] i [math]f^{-1}[/math].
Zadanie 5

Pokaż, że funkcja

[math] f: \, {\mathbb R} \ni x \mapsto f(x)=\frac{x}{x^2+1} [/math]

jest ograniczona.


Zadanie 6

Znajdź funkcję odwrotną do funkcji

[math] f: \, {\mathbb R_+} \to ]-1,1[ [/math]

[math] x \mapsto f(x)=\frac{x^2-1}{x^2+1} [/math].