Matematyka 1NI/Twierdzenia Rolle'a i Lagrange'a

Z Brain-wiki

Twierdzenia Rolle'a i Lagrange'a

Zadanie 1

Wykazać, że dla dowolnych [math]x,y\in\mathbb{R}\, [/math] zachodzi [math]|\sin x -\sin y|\leq |x-y|\, [/math].Zadanie 2

Wykazać, że dla dowolnych [math]a,b\in\mathbb{R}\, [/math] zachodzi [math]|\mathrm{arctg}\, a -\mathrm{arctg}\, b|\leq |a-b|\, [/math].Zadanie 3

Wykazać, że dla dowolnych [math]a\gt b\gt 0\, [/math] zachodzi

[math] \frac{a-b}{1+a^2}\leq \mathrm{arctg}\, a -\mathrm{arctg}\, b\leq\frac{a-b}{1+b^2} \, [/math]

i znaleźć na tej podstawie oszacowanie dla wartości [math]\displaystyle \mathrm{arctg}\,\frac{3}{4}\, [/math].Zadanie 4

Wykazać, że dla [math]a\gt b\gt 0\, [/math] oraz [math]x\gt 1\, [/math] zachodzi:

[math] x\,b^{x-1}(a-b)\lt a^x-b^x\lt x\,a^{x-1}(a-b)\; . \, [/math]
Zadanie 5

Wykazać, że dla dowolnych [math]1\leq x\lt y\leq e\, [/math] zachodzi nierówność:

[math] y-x\lt y^2\log y-x^2\log x\lt 3e(y-x)\; . \, [/math]
Zadanie 6

Wykazać, że dla dowolnych [math]x,y\in [0,1]\, [/math] zachodzi nierówność:

[math] |y^2\mathrm{arctg}\, y-x^2\mathrm{arctg}\, x\leq \frac{1+\pi}{2}\,|y-x|\; . \, [/math]
Zadanie 7

Wykazać nierówność:

[math] \frac{x-1}{x}\leq \log x\leq x-1\; , \, [/math]

dla [math]x\gt 0\, [/math]Zadanie 8

Wykazać, że wielomian:

[math] w(x)=2x^5-\frac{130}{3}\,x^3+360x+c\; , \, [/math]

gdzie [math]c\, [/math] jest dowolną stałą, nie może mieć dwóch różnych pierwiastków w przedziale [math]]-2,2[\, [/math], ani czterech różnych pierwiastków w przedziale [math]]-3,3[\, [/math].