Metody Biofizyki Molekularnej/Literatura

Z Brain-wiki
 1. Davis Sheeman — Physical Biochemistry: Principles and Applications, wyd. John Wiley and Sons, Inc., 2000
 2. Igor N. Serdyuk, Nathan R. Zaccai and Joseph Zaccai — Methods in Molecular Biophysics. Structure, Dynamics, Function, wyd. Cambridge University Press, 2007
 3. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Bogdana Walkowiaka i Violetty Kochmańskiej — Elektroforeza. Przykłady zastosowań. http://www.biofizyka.p.lodz.pl/elektroforeza.pdf
 4. Johnstone, Rose — Spektrometria mas
 5. E.de Hoffmann, J. Charette, . Stoobant — Spektrometria mas
 6. John E. Ladbury (Editor), Michael L. Doyle (Editor) — Applications of Calorimetry in the Biological Sciences
 7. Matthew W. Freyer and Edwin A. Lewis — Isothermal Titration Calorimetry: Experimental Design, Data Analysis, and Probing Macromolecule/Ligand Binding and Kinetic Interactions, Methods in cell biology, VOL. 84, 2008
 8. Lutz Ehrhardt ProteomeLab XL-A / XL-I Analytical Ultracentrifuge System
 9. John S. Philo, Yoshiko Kita and Tsutomu Arakawa — Analysis of Protein Aggregation, Stability, and Lot-to-Lot Comparability by Sedimentation Velocity
 10. J. L. Cole, J.C. Hansen — Analytical Ultracentrifugation as a Contemporary Biomolecular Research Tool.
 11. Karen G. Fleming — Analysis of Membrane Protein Dimerization by Sedimentation Equilibrium
 12. Biospektroskopia, tom I, praca zbiorowa pod red. Jacka Twardowskiego, Warszawa, PWN
 13. Materiały pomocnicze do wykładów z podstaw biofizyki IIIr. Biotechnologii — prof. dr hab. Inż. Jan Mazerski
 14. Neuman KC, Block SM (2004). "Optical trapping". Review of Scientific Instruments 75 (9): 2787–2809
 15. http://pl.wikipedia.org/
 16. http://www.inmat.pw.edu.pl/zaklady/zpim/Mikroskopy_STM_AFM.pdf
 17. Wielgus-Kutrowska B, Antosiewicz JM, Długosz M, Holý A, Bzowska A. Biophys Chem. 2007, 125:260-8