Ochrona radiologiczna/Tereny nadzorowane i kontrolowane

Z Brain-wiki

Lokalizacje miejsc pracy w warunkach narażenia są klasyfikowane w zależności od wielkości i rodzajów zagrożeń oraz koniecznych działań i środków ochrony radiologicznej pracowników.

Tereny kontrolowane to obszary, gdzie istnieje możliwość otrzymania dawek określonych dla pracowników kategorii A, możliwość rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych lub mogą występować duże zmiany mocy dawki promieniowania jonizującego,

Teren kontrolowany jest objęty specjalnymi przepisami mającymi na celu ochronę przed promieniowaniem jonizującym lub rozprzestrzenianiem się skażeń promieniotwórczych. Wstęp na taki obszar jest kontrolowany i ograniczony. Teren musi być oznakowany znakami i tablicami (rys. Figure 1). Prace na terenie kontrolowanych są wykonywane zgodnie z opracowanymi instrukcjami pracy.

W przypadku, gdy istnieje możliwość wystąpienia skażeń, należy zapewnić możliwość przebrania się, zmierzenia skażeń, ich usunięcia i zabezpieczenia skażonych przedmiotów

Tereny nadzorowane to obszary, gdzie istnieje możliwość otrzymania dawek określonych dla pracowników kategorii B i które nie zostały zaliczone do terenów kontrolowanych

Obszar terenu nadzorowanego musi być oznakowany znakami i ewentualnie tablicami (rys. Figure 2), a wstęp na ten teren musi być rejestrowany. Za spełnienie wymagań dla ww. terenów jest odpowiedzialny kierownik jednostki organizacyjnej.