PCzEB/Literatura zalecana

Z Brain-wiki

Literatura zalecana

  1. Bielański, A. Podstawy chemii nieorganicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Lee, J.D., Zwięzła chemia nieorganiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  3. Sienko, M.J. & Plane, R.A., Chemia – podstawy i zastosowania. Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 1993.
  4. F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Chemia nieorganiczna - podstawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
  5. S. F. A. Kettle, Fizyczna chemia nieorganiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
  6. S. J. Lippard, J. M. Berg, Podstawy chemii bionieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  7. Białecka-Floriańczyk E., Włostowska J., Chemia organiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2003, 2005
  8. Berg J.M., Stryer L., Tymoczko J.L. Biochemia (Wydanie III), Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.