Przesłane przez Annach

Z Brain-wiki

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
14:05, 22 maj 2015 Ilustracja kolejnych kroków metody pochodnej czasowej Stafforda.png (plik) 168 KB   1
14:05, 22 maj 2015 Elipsoidy obrotowe.png (plik) 436 KB   1
14:05, 22 maj 2015 Schemat siły ultrawirowanie v2.png (plik) 13 KB   1
13:56, 22 maj 2015 Rentgenografia 1.png (plik) 5 KB   1
13:56, 22 maj 2015 Rentgenografia 2.png (plik) 8 KB   1
13:56, 22 maj 2015 Fig zad4 rozdzIII.PNG (plik) 21 KB   1
13:56, 22 maj 2015 Fig zad6 rozdzIII.PNG (plik) 26 KB   1
13:55, 22 maj 2015 Chromatogram.png (plik) 25 KB   1
13:54, 22 maj 2015 Mbmc podstawy 1.png (plik) 69 KB   1
13:45, 22 maj 2015 Nowoczesny nanokalorymetr ITC200.png (plik) 916 KB   1
13:44, 22 maj 2015 Widma absorbcji i fluorescencji aminokwasów aromatycznych.png (plik) 92 KB   1
13:44, 22 maj 2015 ALB structure.png (plik) 172 KB   1
13:44, 22 maj 2015 Schemat siły ultrawirowanie.png (plik) 11 KB   1
13:44, 22 maj 2015 Układ detekcji absorpcyjnej UVVIS.png (plik) 130 KB   1
13:44, 22 maj 2015 Rotory analityczne.png (plik) 111 KB   1
13:44, 22 maj 2015 Budowa kuwety do wirówki analitycznej.png (plik) 279 KB   1
13:44, 22 maj 2015 Porównanie dwóch typów eksperymentów ultrawirowania.png (plik) 27 KB   1
13:43, 22 maj 2015 Profil absorpcyjny dla eksperymentu szybkości sedymentacji.png (plik) 26 KB   1
13:43, 22 maj 2015 Równowaga tautomeryczna amino-imino.png (plik) 474 KB   1
13:43, 22 maj 2015 Typowe widmo 1H NMR pochodnej OMe6A in C2HCl3.png (plik) 1,18 MB   1
13:43, 22 maj 2015 Diagram Jabłońskiego przedstawiający uproszczony układ poziomów elektronowo-oscylacyjnych singletowych (S) i tripletowych (T) cząsteczki.png (plik) 10 KB   1
13:43, 22 maj 2015 Płytka 96-dołkowa.png (plik) 157 KB   1
13:43, 22 maj 2015 Schemat absorpcyjnego układu pomiarowego czytnika Infinite 200R PRO.png (plik) 17 KB   1
13:42, 22 maj 2015 Schemat układu pomiarowego emisji fluorescencji czytnika Infinite 200R PRO.png (plik) 19 KB   1
13:42, 22 maj 2015 Fenyloalanina.svg (plik) 15 KB   1
13:42, 22 maj 2015 L-tyrosine-skeletal.png (plik) 31 KB   1
13:42, 22 maj 2015 L-Tryptophan - L-Tryptophan.svg (plik) 9 KB   1
13:42, 22 maj 2015 Guanidinium chloride V.2.svg (plik) 10 KB   1
13:42, 22 maj 2015 Struktura EDTA.png (plik) 24 KB   1
13:41, 22 maj 2015 Różnice między stukturą nienaruszonych (naturalnych) chloroplastów groszku (pea) i fasolki (bean).png (plik) 99 KB   1
13:41, 22 maj 2015 Struktura cząsteczki tert-butanolu i acetamidu.png (plik) 21 KB   1
13:41, 22 maj 2015 Widmo rozcieńczonego (czerwony) i stężonego (niebieski) roztworu butanolu z charakterystycznym szerokim pasmem pochodzącym od utworzonych międzycząsteczkowych wiązań wodorowych.png (plik) 32 KB   1
13:41, 22 maj 2015 Przykładowe grupy funkcyjne cząsteczek wieloatomowych oraz zakresy widma, w których należy szukać odpowiadających im pasm absorpcji.png (plik) 98 KB   1
13:41, 22 maj 2015 Widmo oscylacyjne CO2.png (plik) 53 KB   1
13:40, 22 maj 2015 Model oscylującej cząsteczki dwuatomowej, oraz studnie potencjału harmonicznego i anharmonicznego.png (plik) 33 KB   1
13:40, 22 maj 2015 Widmo oscylacyjno-rotacyjne cząsteczki metanu w fazie gazowej oraz widmo oscylacyjne chloroformu w fazie ciekłej.png (plik) 25 KB   1
13:40, 22 maj 2015 EmrSpectrum.jpg (plik) 66 KB   1
17:25, 21 maj 2015 Budowa mikroskopu AVM.png (plik) 20 KB   1
17:24, 21 maj 2015 Mikroskop optyczny.jpg (plik) 427 KB   1
17:23, 21 maj 2015 Mechanizm wiązania ligandu w procesie dwuetapowym.png (plik) 521 KB   1
17:21, 21 maj 2015 Ilustracja prawa Braggów.png (plik) 21 KB   1
17:21, 21 maj 2015 Diagram fazowy dla hipotetycznego białka w funkcji stężenia precypitanta.png (plik) 32 KB   1
17:21, 21 maj 2015 Miareczkowanie kalorymetryczne metodą ITC - przykład.png (plik) 17 KB   1
17:16, 21 maj 2015 Typowy żel poliakrylowy.png (plik) 18 KB   1
17:14, 21 maj 2015 Krzywa van Deemetera.png (plik) 17 KB   1
17:14, 21 maj 2015 Rozdzielczość kolumny chromatograficznej.png (plik) 15 KB   1
16:55, 21 maj 2015 Lung9009f-40x.jpg (plik) 301 KB   1
16:54, 21 maj 2015 Lung9009f-100x.jpg (plik) 214 KB   1
16:54, 21 maj 2015 Lung9009f-400x.jpg (plik) 207 KB   1
16:54, 21 maj 2015 Cerebellum9032f-400x.jpg (plik) 275 KB   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona