TI/Algorytmy i struktury danych/Liniowe struktury danych

Z Brain-wiki

szkic

  • wprowadzenie czegoś takiego, że mamy czarną skrzynkę, która ma jakieś instrukcje, typu pobierz coś/zwróć mi coś
  • Banalny przykład narzucający to, że łatwo by było go rozwiązać gdybyśmy mięli czarną skrzynkę FIFO (First IN, First Out == kolejka), implementacja jego rozwiązania
  • Banalny przykład narzucający to, że łatwo by było go rozwiązać gdybyśmy mięli czarną skrzynkę LIFO (Last IN, First Out == stos), implementacja jego rozwiązania
  • wieże hanoi teoria (15 na pomyślenie, 15 na omówienie)
  • wieże hanoi implementacja
  • kilka przykładów na identyfikację jaka struktura by się bardziej przydała oraz spisanie szkicu rozwiązania (czy warto implemencje?) tak po 45 min na przykład