TI/Dodatki

Z Brain-wiki

Dodatki

Kilka dat z historii komputerów

 • 1948: Pierwszy tranzystor.
 • 1958: Pierwszy układ scalony.
 • 1969: Firma Intel opracowuje układ pamięci RAM o pojemności 1 KB.
 • 1970: Powstaje język programowania C (Brian Kernighan, Dennis Ritchie i Ken Thompson AT&T Bell Labs i system operacyjny UNIX (AT&T).
 • 1970: Jacek Karpiński opracowuje prototyp pierwszego w Polsce minikomputera [1] opartego w całości na układach scalonych. Świetna konstrukcja nie pasuje do koncepcji Systemu (JS) ustalanej przez ZSRR. Karpiński w końcu emigruje.
 • 1975: Steve Wozniak i Steve Jobs Apple I i (1 kwietnia) firmę komputerową Apple. Bill Gates i Paul Allen tworzą firmę Traf-O-Data, którą później przemianowują na Microsoft.
 • 1977: Apple II: kolorowy wyświetlacz, 4 KB RAM.
 • 1980: Firma Sinclair wypuszcza komputer ZX-80.
 • 1980: Zespół 12 inżynierów ("parszywa dwunastka") rozpoczyna pracę nad IBM PC. Pierwszy prototyp dostarczony do Microsoftu (do oprogramowania).
 • 1981: Xerox prezentuje komputer Star, którego interfejs wyprzedza epokę: okna, ikony, mysz. Finansowa porażka (kosztował $50 000).
 • 1981: Pierwszy IBM PC: procesor Intel 8088 4,77 MHz, 64 KB RAM. System operacyjny MS-DOS 1.0.
 • 1982: Pierwszy klon IBM PC.
 • 1983: Apple Lisa, pierwszy osobisty ($10 000 — $4 500) komputer z graficznym interfejsem użytkownika. Powolny w działaniu.
 • 1983: IBM PC XT: dysk twardy 10 MB, 128 KB RAM, Stacja_dyskietek (floppy disks) 360 KB. Microsoft ogłasza powstanie Microsoft Windows, mimo braku działającej wersji.
 • 1984: Apple Macintosh. IBM PC AT: procesor Intel 80286 6 MHz, stacja_dyskietek floppy 1,2 MB, 256 KB RAM, dysk twardy 20 MB. DOS 3.1.
 • 1985: Microsoft rozpoczyna sprzedaż Windows 1.0 ($100).
 • 1986: Compaq wprowadza pierwszy PC z nowym procesorem Intela 80386 (16 MHz).
 • 1987: Prof. Andrew Tanenbaum pisze od podstaw unixowy system operacyjny Minix i udostępnia jego kompletny kod źródłowy do celów edukacyjnych.
 • 1989: Brytyjska firma Apricot Computers wypuszcza pierwszy PC z nowym procesorem Intela 80486 25 MHz.
 • 1991: Student Uniwersytetu w Helsinkach Linus Torvalds, w oparciu o oprogramowanie projektu GNU i źródła Minixa, zaczyna pisać od podstaw Unixowy system operacyjny z założeniem darmowego rozpowszechniania. Wkrótce znajduje (przez Internet) tysiące współpracowników i projekt (GNU/Linux) rozwija się lawinowo.
 • 1993: Intel Pentium 60 MHz, MS: Windows NT, Windows 3.11 i DOS 6.2.
 • 1994: Microsoft otrzymuje prawa do znaku handlowego "Windows" w odniesieniu do oprogramowania.
 • 1997: Komputer Deep Blue wygrywa w szachy z Garrim Kasparowem.

Kilka dat z historii Internetu

 • 1957: Związek Radziecki umieszcza Sputnika na orbicie.
 • 1958: ARPA (Advanced Research Project Agency), agencja stworzona w Departamencie Obrony USA dla uzyskania przewagi technologicznej w Zimnej Wojnie, rozpoczyna prace nad siecią komputerową odporną na atak jądrowy.
 • 1964: Paul Baran z Rand Corporation tworzy koncepcję sieci opartej na wymianie pakietów. Pakiet to "paczka" przesyłanej informacji, oznaczona m.in. adresem docelowym.
 • 1970: Wysłanie pierwszego e-maila.
 • 1971: ARPANET łączy 23 komputery, dwa lata póżniej sięga do Europy.
 • 1974: Pojawia się słowo "Internet".
 • 1977: Powstają protokoły TCP i IP.
 • 1984: Tysiąc komputerów w Internecie.
 • 1985: Pojawia się termin cyberspace (w powieści "Neuromancer" W. Gibsona).
 • 1987: 10 tysięcy komputerów w Internecie.
 • 1988: "Internetowy Robak" (Internet Worm), napisany przez doktoranta uniwersytetu Cornell program, zdolny do samodzielnego powielania się przez Internet dzięki błędom w zabezpieczeniach systemów, paraliżuje Sieć na kilka dni.
 • 1989: Tim Berners-Lee tworzy HTML — język Światowej Pajęczyny. Sto tysięcy komputerów w Internecie.
 • 1990: Pierwsze w Polsce połączenie z EARN (European Academic and Research Network) — 18 lipca.
 • 1991: Internet w Polsce: pierwszy zachowany ślad to wysłana 23 sierpnia z Hamburga odpowiedź na e-mail.
 • 1992: Milion komputerów w Internecie.
 • 1993: Pierwszy serwer WWW w Polsce (http://www.fuw.edu.pl).
 • 1996: Dziesięć milionów komputerów w Internecie.
 • 1998: Sto tysięcy komputerów podłączonych do Internetu w Polsce.