TI/Programowanie dla Fizyków Medycznych:DekoratoryZadania

Z Brain-wiki

Zadanie 1

Napisz dekorator modelujący pamięć dla funkcji, tak aby gdy powtórnie wywołamy ją z jakimiś parametrami funkcja nie była wywoływana i zwracana była wartość jaką otrzymano wcześniej dla tych samych argumentów.

Zadanie 2

Napisz dekorator do funkcji zwracającej wartość logiczną wywołujący funkcję do czasu gdy zwróci True. Przetestuj na funkcji czytającej z wejścia i sprawdzającej czy użytkownik wpisał 'python'. Niech dekorator jako argument przyjmuje liczbę całkowitą oznaczającą maksymalną liczbę prób wywołania funkcji dekorowanej.

Zadanie 3

Napisz dekorator, który będzie wymagał podania hasła przed właściwym wywołaniem funkcji, jeśli zostanie podane błędne hasło to niech będzie wypisany komunikat o braku dostępu.

Zadanie 4

Napisz dekorator rejestrujący funkcje do listy będącej parametrem dekoratora, a następnie wywołaj wszystkie funkcje z listy