TI/Programowanie dla Fizyków Medycznych:FunkcjeZadania

Z Brain-wiki

Zadanie 1

Napisz funkcje przyjmującą jako parametr napis i liczbę całkowitą i szyfrującą napis za pomocą szyfru Cezara z przesunięciem równym danej liczbie.

Zadanie 2

Napisz funkcję przyjmującą jako parametr liczbę całkowitą x i zwracającą jej rozkład na czynniki w postaci listy [(p1,w1), (p2,w2), ... , (pn, wn)] takiej, że x = p1 ** w1 + p2 ** w2 + ... + pn ** wn

Zadanie 3

Napisz funkcję zwracającą silnię zadanej jako parametr liczby całkowitej, zrób to przy pomocy pętli i rekurencji.

Zadanie 4

Napisz funkcję zwracającą listę liczb pierwszych nie większych od zadanej liczby całkowitej.

Zadanie 5

Napisz funkcję sortującą daną listę przy pomocy następujących algorytmów:

  • sortowanie przez wstawianie
  • sortowanie przez wybór
  • sortowanie bąbelkowe
  • sortowanie metodą QuickSort

Zadanie 7

Napisz funkcję przyjmującą napis składający się ze znaków '(', ')', '[', ']', '{' i '}' i sprawdzający czy napis jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym (na przykład: '(){[]{([])}}' jest poprawne, a '[{]}' nie jest)