TI/Programowanie dla Fizyków Medycznych:Instrukcje sterowaniaZadania

Z Brain-wiki

Zadanie 1

Napisz skrypt w którym stworzysz listę, a następnie sprawdzisz czy na liście jest element występujący więcej niż połowę razy, zrób to na trzy sposoby:

  • wykorzystując słownik i zliczając ile razy wystąpił każdy element
  • sortując listę i sprawdzając czy element środkowy jest przywódcą
  • przechodząc dokładnie raz listę - zastanów się jak można to zrobić

Zadanie 2

Napisz skrypt w którym stworzysz dwie posortowane listy liczb całkowitych, a następnie obliczysz ich sumę i przecięcie teoriomnogościowe. Zrób to na dwa sposoby:

  • tworząc zbiory z list i wykorzystując operacje zaimplementowane w Pythonie
  • przeglądając w pętli obie listy

Zadanie 3

Napisz skrypt zliczający wsystąpienia słów w podanym pliku, nie rozróżniajmy małych i wielkich liter.

Zadanie 4

Napisz skrypt wczytujący plik a następnie przygotuj słownik, którego kluczami będą słowa występujące w pliku, a wartościami listy zawierające słowa, które wystąpiły po kluczu. Należy przyjąć, że przed pierwszym słowem w pliku i po każdej kropce występuje słowo puste. Następnie rozpoczynając od słowa pustego biorąc za każdym razem losowe słowo, które zgodnie z stworzonym słownikiem może wystąpić po danym stwórz teks długości 200 słów. Gdy wpiszesz słowo nie będące kluczem w słowniku rozpocznij od słowa pustego.