TI/Skrypty z zajęć/k2

Z Brain-wiki
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Apr 22 12:23:28 2020

@author: Tomek
"""

'''
klasa - pracownikUW
  atrybuty: imie, nazwisko, wydział

objekt - TG jest obiektem klasy człowiek
  imie = 'Tomasz'
  nazwisko = 'Gubiec'
  wydział = 'Fizyki'

'''

class pracownikUW():
  def __init__(self, imie, nazwisko, wydzial='Fizyki'): #inicjacja nowego obiektu, ustawianie wartosci zmiennych
    self.Imie = imie
    self.Nazwisko = nazwisko
    self.Wydzial = wydzial
    
  def __str__(self):
    return 'pracownik UW: ' + str(self.Imie) + ' ' + str(self.Nazwisko)
  
  def __repr__(self):
    return self.__str__() + ' z Wydziału ' + str(self.Wydzial)


#TG = pracownikUW # nowa nazwa 'TG' dla klasy prawcownikUW. TG - jest teraz klasa
TG = pracownikUW('Tomasz','Gubiec','Fizyki') # tworzy obiekt klasy pracownikUW o nazwie TG 
JK = pracownikUW('Jan', 'Kowalski', 'Chemii')

print(TG)
print(JK)