TI/Skrypty z zajęć/k5a

Z Brain-wiki
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed May 20 11:56:29 2020

@author: Tomek
"""

class A():
  def __nazwa(self):
    return 'klasa A'
  
  def aa(self):
    print('jestem metoda aa z ' + self.__nazwa())
    
  def a(self):
    print('jestem metoda a z ' + self.__nazwa())
  
class B(A):
  def __nazwa(self):
    return 'klasa B'
  
  def bb(self):
    print('jestem metoda bb z ' + self.__nazwa())
    
  def aa(self):
    print('jestem metoda aa z ' + self.__nazwa())
  
#class C(A,B):
#  def cc(self):
#    print('jestem metoda cc z klasy C')

a = A()
a.__c = 100
b = B()
#c = C()