TI/Skrypty z zajęć/k6a

Z Brain-wiki
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed May 27 11:50:27 2020

@author: Tomek
"""


class rownoleglobok():
  def __init__(self, a, b):
    print('wywolanie init z klasy rownoleglobok')
    self.__a = a
    self.__b = b
  
  @property  
  def a(self):
    return self.__a
  
  @property  
  def b(self):
    return self.__b
  
  def __str__(self):
    return 'Rownoleglobok o bokach ' + str(self.__a) + ', ' + str(self.__b)
  
  def __repr__(self):
    return str(self)

  @property  
  def obwod(self):
    return 2* (self.__a + self.__b)

class prostokat(rownoleglobok):
#  def __init__(self, a, b):
#    print('wywolanie init z klasy prostokat')
#    super().__init__(a, b)

  @property
  def pole(self):
    return self.a*self.b
  
#  def __str__(self):
#    return 'Jakis prostokat'

  
class kwadrat(prostokat):
  def __init__(self, a):
    print('wywolanie init z klasy kwadrat')
    super().__init__(a, a)
  
  def __str__(self):
    return super().__str__() + ' ale bedacy kwadratem'

k = kwadrat(5)
print(k)