TI/Wprowadzenie

Z Brain-wiki

Wprowadzenie

Niniejszy podręcznik ma zapoznać z podstawami programowania czyli sposobu, w jaki „uczymy” komputer, by policzył to, czego potrzebujemy. Proces powstawania programu dla komputera składa się zasadniczo z dwóch etapów;

  1. wymyślenia algorytmu;
  2. zapisania tego algorytmu w jakimś języku programowania.

Podczas opracowywania algorytmu musimy zastanowić się, jak dojdziemy do poszukiwanego rozwiązania. W jaki sposób z posiadanych danych wejściowych uzyskać możemy oczekiwany wynik? Jakie operacje po drodze muszę wykonać? Ile razy? Co po drodze muszę wiedzieć, a co dodatkowo sprawdzić? Jeśli wiemy już jakie niezbędne etapy obliczeń musimy wykonać możemy przejść do fazy drugiej, czyli pisania właściwego programu.

Programy piszemy używając specjalnych języków stworzonych do komunikacji z komputerami. Zawierają one pewien zestaw słów — poleceń, które komputer może wykonać. Wybór konkretnego języka może zależeć od rozwiązywanego problemu, ale w wielu wypadkach jest sprawą drugorzędną. Ponieważ, tak jak w przypadku języków obcych, aby porozumieć się z cudzoziemcem musimy nauczyć się obcego języka, tak i tu musimy nauczyć się wybranego języka (języków) programowania.

W naszym przypadku wybór padł na język Python. Ma on szereg zalet: jest stosunkowo łatwym do nauczenia językiem, gdzie dość szybko jesteśmy w stanie pisać proste programy. Jest też językiem coraz częściej wybieranym przez środowisko naukowe do obliczeń tzw. numerycznych (gdy musimy obrabiać dużą ilość danych liczbowych), dzięki czemu istnieje bogaty zestaw gotowych do użycia modułów, fragmentów programu wykonujących typowe obliczenia bądź rysunki bez potrzeby pisania tych fragmentów samemu. Nie można nie docenić też faktu, że język Python z zestawem podstawowych narzędzi programistycznych jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich typowych systemów operacyjnych.

Przez kilka początkowych zajęć musimy się więc nauczyć podstaw języka, aby móc zacząć pisać i uruchamiać pierwsze, na razie proste programy. Gdy już przebrniemy przez tę fazę, zaczniemy rozwiązywać rozmaite zagadnienia — oczywiście najpierw opracowując algorytm postępowania, a następnie zapisując go w postaci programu w języku Python.

Więcej o algorytmach możesz przeczytać w materiałach udostępnionych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Instalacja

Pythona wraz z zestawem użytecznych modułów można pobrać ze strony Entought studenci mogą pobierać wersję "For Academics". Canopy jest zintegrowanym środowiskiem do pracy z pythonem.