USG/Wyklad OpenCL

Z Brain-wiki

Wykład OpenCL

Do wykładu o programowaniu równoległym procesorów GPU w środowisku OpenCL będziemy korzystać z materiałów "Hands On OpenCL"[1]. Zakres tych materiałów daleko wykracza poza zaplanowane w ramach warsztatów "wprowadzenie do programowania w OpenCL". Dlatego, zainteresowanych zachęcam do samodzielnego zapoznania się z całością tych materiałów.

Polecam także materiały do kursu "GPU programming with PyOpenCL and PyCUDA"[2] autorstwa Dr. Andreas Klöckner, które prezentują wykorzystanie Pythona i modułów PyOpenCL/PyCUDA do programowania GPU.

Literatura i Linki

 1. David R. Kaeli, Perhaad Mistry, Dana Schaa, Dong Ping Zhang, Heterogeneous Computing with OpenCL 2.0, Morgan Kaufmann, 2015.
 2. Matthew Scarpino, OpenCL in Action: How to accelerate graphics and computation, Manning Publications; 1 edition, 2011.
 3. Norm Matloff, Programming on Parallel Machines, University of California[3]
 4. AMD OpenCL™ Accelerated Parallel Processing Software Development Kit (APP SDK)[4]
 5. NVIDIA OpenCL Programming Guide[5]
  1. https://handsonopencl.github.io/
  2. https://www.bu.edu/pasi/courses/gpu-programming-with-pyopencl-and-pycuda/
  3. http://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/158/PLN/ParProcBook.pdf
  4. http://developer.amd.com/tools-and-sdks/opencl-zone/amd-accelerated-parallel-processing-app-sdk/documentation
  5. http://www.nvidia.com/content/cudazone/download/OpenCL/NVIDIA_OpenCL_ProgrammingGuide.pdf