Uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe/Projekty

Z Brain-wiki

Projekt: Klasyfikacja danych p300

Poniżej zamieszczone dane zawierają zapisy EEG z trzykrotnej kalibracji interfejsu mózg-komputer opartej opotencjał P300 wykonanej zgodnie z opisem przedstawionym na Laboratorium EEG: Plik:Dane kalibracja p300.tar.gz

Zawartość archiwum to:

 • Trzy zestawy danych zawierające macierze X (przykłady x cechy), Y - opisująca kategorię przykładów (1- target, 0 - non-target).
  • p300_DS1.mat
  • p300_DS2.mat
  • p300_DS3.mat
 • Funkcja przygotowująca zestawy danych
  • csp.m
 • Surowe dane:
  • test1__calibration_p300.obci.raw
  • test1__calibration_p300.obci.tag
  • test1__calibration_p300.obci.xml
  • test2__calibration_p300.obci.raw
  • test2__calibration_p300.obci.tag
  • test2__calibration_p300.obci.xml
  • test3__calibration_p300.obci.raw
  • test3__calibration_p300.obci.tag
  • test3__calibration_p300.obci.xml

Sygnały zostały "zmontowane" za pomocą filtra przestrzennego CSP. Cechami wyliczonymi dla każdego przykładu są wariancje uśrednionych po 8 realizacjach sygnałów w odcinku 150 do 550 ms po bodźcu dla kadego ze źródeł estymowanych przez CSP. Zadaniem projektowym jest zaprojektowanie klasyfikatora, który wyuczony na danych ze zbioru p300_DS1.mat miałby możliwie najlepszą klasyfikację na dwóch pozostałych zbiorach i przedstawienie wyników porównawczych dla różnych klasyfikatorów z wykorzystaniem technik opisanych tu:Uczenie_maszynowe_i_sztuczne_sieci_neuronowe/Wykład_Ocena_jakości_klasyfikacji.